Голосник

Сумар дня на 27. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 27. лютого/фебруара 2020 р.


Новый секретар Конґреґациі про східні Церкви

Папа римскій Франциск выменувал 25. лютого/фебруара 2020 р. нового секретаря Конґреґациі для східніх Церкви. Остал ним владыка Джорджьо Деметріо Ґалларо, дотеперішній єпископ Єпархіі Піана делі Албанезі Італьо-альбаньской Грекокатолицкой Церкви на Сицилиі в Італиі. Єдночасно был піднесеный до ранґы архієпископа. Новый секретар на тій функциі вычерял владыку Кірила Василя, котрый был 20. січня/януара выменуваный на апостольского адміністратора sede plena Кошыцкой грекокатолицкой єпархіі. Владыка Кірил был на тій посаді од 2009 р. Префектом конґреґациі для східніх Церкви є кардинал Леонардо Сандрі. Новый секретар, владыка Джорджьо Деметріо Ґалларо, народил ся в 1948 р. на Сицилиі. По богословскых студиях переселил ся до Лос Анджелес в ЗША, де был в 1972 р. рукоположеный на священика. В 1987 р. был інкардинуваный до Мельхітской грекокатолицкой єпархіі Нютон. В своій карєрі был і професором канонічного права в семінариі свв. Кірила і Методия в Пітсбурзі, котра належыт до тамтышньой русиньской єпархіі. Хіротонізуваный на єпископа был 28. червця/юнія 2015 р.


Новосандецкій одділ Нацийоанльного Архіву в Кракові буде мал нову сідибу

В минулый віторок была підписана умова, на основі котрой рішено, же новосандецкій одділ Нацийонального Архіву в Кракові діжде ся власной сідибы. Архів мал бы зачати діяльніст в новым будинку в 2024 р. Проєктовы працы будут ведены на основі оправуцаной уж архітектонічно-функцийональній концепциі нового обєкту. Як подає краківскій Архів, маґазинова част помістит близко 10 тис. метрів архівальных материялів, триманых в одповідніх климатичных обставинах. Буде тіж специяльно зрыхтувана чытальня, де каждый буде міг запознавати ся з архівныма документами. Архів має в плянах помістити і становиско до діґіталізациі. Будова одділіня в Новым Санчы має зачати ся в 2021 р. Дотля новосандецкій одділ Нацийонального Архіву в Кракові часто змінял своє сідлиско. Вкінци же президент міста передал ділянку на поставліня доцільовой сідибы при ул. 29. Листопада 12 в Новым Санчы. Новосандецкій архів в своіх колекциях має вельо документів повязаных з Лемковином і Лемками.


Польскій омбудсман про ситуацию нацийональных меншын

Як інформує польскій омбудсман Адам Боднар, в роках 2018-2019 до його бюра вплынуло бл. 40 справ про порушыня прав нацийональных і етнічных меншын. Боднар додал при тым, што сесе чысло не враховує в собі актів ненависти і атаків на членів нацийональных меншын. Такых справ в реченым періоді бюро отримало бл. 190. Омбудсман речены інформациі подавал вчас вітіркового засіданя соймовой Kомісиі Нацийональных і Етнічных Меншын. Бесідувал позитивно і о ідеі фунґуваня проґраму інтеґрациі ромской соспільности в Польщы в роках 2014-2020. Адам Боднар порушыл і тему діянь публичных власти в области вчыня языків, істориі, ґеоґрафіі і культуры нацийональных меншын. Ствердил, што трафляют до него скаргы звязаны з доступом діти з нацийональных і етнічных меншын до одповідніх підручників. Омбудсман звернул увагу, за інформацийями поданыма прокуратором, што чысло преступлінь на нацийональным фоні з рока на рік ішло в гору. Бесідувал о потребі спілпрацы з меншыновыма орґанізациями в Польщы.


Одходят остатні свідкы боів на дукляньскым перевалі

В неділю, 23. лютого/фебруара 2020 р., в віку 96 років вмер ветеран і участник освободительных боів і боів на Дукли Ян Юрчышын з Ваґрінця свидницкого окресу. Похорон был вчера. Покійный не мал ани 19 років, коли по выголошыню мобілізациі остал членом 1. чехословацкого армадного корпусу. Як подавал в своіх споминах, приділили го ґу пританковым канонам. Конец ІІ світовой войны стрітил го на Моравах. Пак брал участ в дефіляді в Празі. На чешскых Моравах брало участ в боях і вельох вояків з Лемковины – тзв. «добровольців». Покійного Яна Юрчышына, котрый был єдным з послідніх свідків боів за дукляньскій перевал, найвеце мерзило тото, же молоды люде в сучасности не вірят тому, што было за войны. Звертал увагу, што бракує в тій обшыри едукациі і выхованя. Вічная Памят!

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі