Голосник

Сумар дня на 27. марця 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 27. марця 2020 р.


Дороговы інвестициі м.ін. в Малопольщы і на Шлезку

Ресорт інфраструктуры поінформувал, што міністер Анджей Адамчык принял до реалізациі 10 інвестицийных проґрамів, котры будут реалізуваны на державных дорогах. Разом вартіст тых проєктів то 582 млн зл. Роботы ведены будут м.ін. в любушскым, шлезскым і малопольскым воєвідствах. Інвестициі звязаны сут з розбудовом одтинків доріг і зміцніньом іх зовнішніх верств, жебы могли переносити обтяжыня натиску 11,5 тоны на ось. Іде тіж о поправу безпекы участників руху – перебудуют скрижуваня, побудуют тротуары, мосты, поставлят сиґналізацию і інчы. Такы роботы обнимати будут м.ін. част державной дорогы но 28 на одтинку Новый Санч-Ропа та на одтинку той самой дорогы од Ропу до границі малопольского воєвідства. Час реалізациі то рокы 2024-27. В шлезскым воєвідстві до 2022 рока вознесут забезпечына проти галасови вздолж дорогы 86 в Бендзіні, а в любушскым будут в роках 2023-25 вести роботы на дорозі но 27 Вільканово-Зелена Гора та Свидниця-Вільканово.

Надлісництво Лося зас пущат до ліса

В понедільок інформували сме, што некотры надлісництва в Польщы ввели заказ входити до лісів. По парох днях част тых надлісництв вернула заказ, в тым Надлісництво Лося на Лемковині. Заказ введено в суботу, 21. марця, з огляду на пошырюючу ся пандемію коронавіруса. Рестрикциі выкликали критику жытелів польской державы, зато дозволено ходити по лісі, але як мож чытати на сайті Державных Лісів – Бартломєй Солтыс, надлісничый Надлісництва Лося, апелює, жебы максимальні ограничыти прогулькы до лісів, особливо в ґрупах, де єст більше як дві особы, ци там, де уж ходит інча ґрупа. Припоминат тіж, што вшыткы задашыня, шатровы місця та паркінґы, якы находят ся на ґрунтах Державных Лісів в заряді Надлісництва Лося, сут закрыты аж до одкликаня.

Стасюк нажыво з Волівця

В жытя вошли черговы органичыня введены через польскій уряд, жебы застопувати пошырюваня ся коронавіруса, то заказ згромаджынь і безпричынового выходжыня з хыжы. Можеме выйти лем в оправданій ціли. Не діют ниякы інституциі, в тым інституциі культуры, што єст проблемом для люди, якы творят культуру. Од долшого часу можеме видіти, як в сіти інтернету являют ся розмаіты пропозициі онляйнового прожываня штукы, можеме выслухати концерт, обізрити спектакль, видіти показ выставы з опроваджаньом. До пакєту з пропозициями долучыл і знаный писменник Анджей Стасюк. Просто з лемківского Волівця в пятницю, 27. марця, о 21.00 годині нажыво, в рамках Нічной Чытальні Чарного, Стасюк прочытат фраґмент новой повісти, над котром робит. Буде то комплетні ориґінальна версия, быти може така, котра ани не войде до книжкы. «То таємниця і несподіванка» – як запрашат писменник. Нова книжка вкаже ся на осін накладом выдавництва Чарне.

Хто выдал найліпшу фолькову платню в 2019 р.?

В понедільок, 16. марця, выстартувало інтернетове голосуваня в конкурсі Віртуальны Гушлі на найліпшу фолькову платню 2019. Є то конкурс, в котрым не критикы, а публика выберат найбарже інтересуюче музичне выдавництво – выміг єст такій, же мусит презентувати музику світа. На тогорічным списку, окрем платен з музиком інспіруваном славяньском традицийом, нашло ся вельо пропозиций музикы з дальшых части світа – є платня з електронічном музиком інспіруваном фляменко, фузия індийской і західньой музикы, є музика східньой Европы богата в звукы Тибету ци музика інспірувана духом поезиі Чорной Африкы. Окрем голосуваня на найліпшу платню (мож додатково выріжнити іщы 4 інчы платні), проходит голосуваня на націкавшу окладинку. Голосы оддавати можна на сайті gesle.folk.pl. Серед дотеперішніх лавреатрів находят ся м.ін. ансамблі Черемшына ци Оркєстра св. Миколая. Голосуваня орґанізуване є од 2003 рока.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі