Голосник

Сумар дня на 27. жолтня/октобра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 27. жолтня/октобра 2020 р.


Хворых жубрів в бєщадскых стадах єст штораз більше

Ґенеральна Дирекция Охороны Середовиска выдала згоду, жебы одстрілити 15 хворых жубрів в Бєщадах. Причыном єст телязіоза – тяжка хворота, котра кінчыт ся сліпотом жубрів. Як зазначыл представник Державных Лісів в Коросні Едвард Маршалок, на жаль хворота в бєщадскых стадах ся шырит. Телязіоза переношена єст через овады і атакує домашні і дикы звірята, але в тых, што прожывают на свободі, лічыня єст такой неможливе. Єдины діяня, якы можна підняти про скорочыня терпіня звірят та затриманя хвороты, то елімінация хворых єдиниц. Рішыньом повітового дохторя ветеринариі в Саноку, найповажнійшый проблем єст на обшыри надлісництва Балігород, де зараженых може быти аж і 40 жубрів. Але проблем односит ся і до надлісництв Ліско ци Команча. Остатні обсервациі вказуют, же чысло заінфекуваных звірят ся збільшат, хворіют особливо старшы жубры. В звязку з осіннім періодом, коли жубры зберают ся в більшы стада, та збільшеным загорожыньом заражыня наступных єдиниц, Ґенеральна Дирекция Охороны Середовиска выдала згоду, жебы одстрілити 15 хворых жубрів.

«Церкви і іконостасы полудньово-східньой Польщы»

Маґурскій Нацийональный Парк просит на фотоґрафічну выставу «Церкви і іконостасы полудньово-східньой Польщы» авторства Здзіслава Ґіля, консерватора забытків, артисту і фотоґрафа. Выставу мож обзерати до 10. грудня/децембра в Едукацийно-Музейным Осередку ім. Яна Шафраньского в Крампній, згідні з годинами роботы осередка. Не єст то іщы конец подій зрыхтуваных дирекцийом Парку. Припоминаме, же в звязку з ювілейом 25 років істнуваня Парку дирекция зрыхтувала два конкурсы. Першый єст плястичный, орґанізуваный уж 15. раз пн. «Картка з Маґурского Парку». Направленый він єст на учеників основных шкіл. Конкурсовы роботы мают вказувати найліпшы спомины молодых люди з вандруваня по МНП. Роботы оціняны будут в трьох віковых катеґориях – клясы І-ІІІ, ІV-VІ і VІІ-VІІІ. Другій конкурс то нова думка і перша едиция. Направленый єст на учеників середніх шкіл і тыкат ся компутеровой ґрафікы. Задачом єст запроєктувати ювілейну окладинку часопису «МАҐУРА». Праца мусит вказувати особливу красу і захопліня МНП. В обох конкурсах творы треба прислати до 16. листопада/новембра тр. Більше інформаций находит ся на офіцийным сайті Парку.

Ден Конярів в Реґєтовскій Стаднині Гуцульскых Кони

24. жолтня/октобра в Ден Конярів близко 100 кобыл і гачат вернуло з літніх паствиск Выжнього Реґєтова до Стаднины Гуцульскых Кони в Реґєтові. Каждого рока подія притігят вельох туристів, котры або обзерают цілу акцию з брычкы, або уставляют ся вздолж 8-кілометровой трасы. Подібні было і того рока, мимо пандеміі до Низкого Бескіду приіхало вельох заінтересуваных. В полудне прошли бігы св. Губерта- «іманя лишкы». На жаль зо взгляду на ограничыня не одбыл ся традицийный Баль Коняря в Корчмі Гуцулянка.

«Жытя і смерт Енді Варголя»

Припоминаме, же іщы лем до суботы, 31. жолтня/октобра, мож обзерати в Бюрі Артистичных Выстав в Коросні творы Енді Варголя. Експозиция має наголовок «Жытя і смерт Енді Варголя». Представлены експонаты походят зо збіркы Музею Модерного Кумшту Енді Варголя в Меджелабірцях. Выстава, як поясняют єй орґанізаторы, оповідат о ріжных періодах жытя артисты. Першый з них то народжыня, пак дозріваня, дальше час великой світовой славы, аж по смерт. Цілю выставы єст не лем дозволити познати творчіст Енді Варголя, але і приближыти його особу, походжыня і етнічну спільноту, з котрой походил, як культуровый фон його прац.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі