Голосник

Сумар дня на 28. вересня/септембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 28. вересня/септембра 2020 р.


Державны нагороды в Украіні

В часі робочой подорожы до закарпатской области Украіны президент республикы Болодимір Зеленьскій вручыл державны нагороды, котры уділил єпископови Мукачівской Грекокатолицкой Єпархіі Мілянови Шашікови і митрополиті мукачівскому і ужгородскому Украіньской Православной Церкви Феодорови. Інформувал о тым офіцияльный сайт президента Украіны. Державны нагороды передал Зеленьскій в пятницю, 25. вересня/септембра 2020 рока, в Ужгороді. Голова украіньской державы был в пятницю в грекокатолицкым Хрестовоздвиженьскым Катедральным Соборі в Ужгороді. Там Зеленьскій вручыл посмертно владыці Мілянови Шашікови орден «за заслугы» 2. ступени, на рукы апостольского адміністратора мукачівской грекокатолицкой єпархіі владыкы Ніля Лущака. Владыка Мілян посвятил 160 храмів і каплиц, рукоположыл 154 новых єпархіяльных священників. Державну нагороду отримал і митрополита мукачівскій і ужгородскій Украіньской Православной Церкви Феодор. Владыка Феодор поміг в розшыріню структуры єпархіі і укріпліню кадрового потенциялу. Тепер єпархія має 358 реліґійных громад, 304 священників, 15 монастырів і штырі реліґійны братства. В Ужгороді діє Духовна Академія імени свв. Кірила і Методия. Єпархія помагат материяльно і духовно сиротинцям, школам-інтернатам і шпыталям. Як повіл нагородженый орденом владыка Феодор, є про нього чест достати ногороду з рук президента.

Варштаты в Новици

«І Слово стало тілом» – то тема XII Медженародных Варштатів Іконописців в Новици. Результаты працы тогорічных участників презентуваны сут од суботы, 19. вересня/септембра, в Музею Никыфора в Креници. Вернісаж, якій прошол нетипово, бо в санітарным режімі перед будинком Музею, одкрыл о. Йоан Піпка, парох грекокатолицкой парохіі в Креници. В Новици варштаты орґанізуют од 2008 рока. Берут в них участ артисты з Польщы, Украіны ци Білоруси. Занятя ведены сут в Домі Ікон, якій ся находит при осередку Братства Грекокатолицкой Молодежы «Сарепта». Варштаты сут направлены і на тых початкуючых, і на тых з більшым досвідом. Участникы познают секреты історичной технікы яєчной темперы і позолочаня. Попленерову выставу в Музею Никыфора буде мож обзерати до 22. листопада/новембра.

Біг Томка Собані

Пандемія COVID-19 довела до того, же треба было змінити вельо плянів. Своі пляны мусіл змінити і Томек Собаня, якій зрыхтувал Бігы Маратонами до Риму. 1517 км хотіл зробити в 36 дни. Не повело ся тото з причыны трудной медженародной ситуациі, не было знатя, ци буде міг перейти границі, збільшыли ся і кошты експедициі. Томек Собаня рішыл змінити трасу і піти Головном Бескідском Путю, яка веде з Бещадів до Шлезского Бескіду через Низкій, Сандецкій і Жывєцкій Безкіды, і єст найдолшом туристичном путю в Польщы. Путуваня Собаня зачал 21. вересня/септембра в селі Волосате. Штоденно буде ся мірял з дистансом около маратону, значыт 42 км. До Устроня мал бы дотерти в 12 дни. Бігы мают благодійный характер. Томек Собаня долучыл до акциі збераня грошы на поміч 13-літній хворій на артроґрипозу. Кінґа Гжеськовяк порушат ся на інвалідскым візку і тяжко ій порадити си зо штоденныма справами. Родиче Кінґы потрібуют іщы близко 200 тис. злотых на операцию в ЗША, яка може допомочы іх дівці.

Свято Рыджыка

В Высовій в першый вікенд жолтня/октобра, тє. 3. і 4. дня місяця, пройде 13. едиция подіі Свято Рыджыка. Орґанізаторами акциі сут Старый Здройовый Дім, Стоваришыня На Грибы і Надлісництво Лося. 13. Свято Рыджыка буде ся ріжнило од дотеперішніх едиций подіі, понеже буде проходило онляйн. В проґрамі подіі інтернетовы конкурсы, едукацийны проґрамы, квізы. Буде тіж мож побрати eBook з грибовыма рецептами выданый Старым Здройовым Домом і Приятелями. Стоваришыня На Грибы зрыхтувало мінівыставу «Грибы знаны і незнаны». Надлісництво Лося буде вело безконтактову лісову едукацию.

Шеруй.

О авторі

Ленка Стефановска

Коментарі