Голосник

Сумар дня на 29. грудня/децембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 29. грудня/децембра 2020 р.


Олены Папуґы буде полнила функцию державного секретаря про людскы і меншынови права та социяльный діалоґ

24. грудня/децембра 2020 рока было принят рішыня о вызначыню Олены Папуґы на функцию державного секретаря Міністерства про людскы права, права меншын і социяльный діалоґ. Папуґа єст долголітньом русиньском політичком, членом Нацийонального Совіту Русинів в Сербіі. До 2020 року была і посланкыньом парляменту в Бельграді. В 1989 році закінчыла Катедру русиньского языка і літературы на Новосадскым Університету. До 2008 рока працувала як редакторка в русиньскым часописі «Руске слово» в Новым Саді. Окрем того, вчыла русиньской лексиколоґіі і етнолоґіі. Єст авторком книжкы «Стара русиньска хыжа», котра была выдана в русиньскым, сербскым і хорватскым языках. В 2009 році основала Русиньску Ліґу, з котром того самого рока першый раз достала ся до Нацийональной Рады Русинів, орґану до справ русиньской меншыны в Сербіі. Дотепер єст членкыньом рады і сторонничком урядового хоснуваня русиньского языка і писма аж і в парляменті, што сама хоснувала. Од 2008 до 2020 р. была членкыньом сербского парляменту. Того рока коаліция, з котром стартувала паритя Папуґы, до парляменту не перешла. В тых самых выборах Папуґа была выбрана членкыньом Скупштины Автономічного Краю Войводины, котрый єст реґіональным, автономічным парляментом.

Пяный шофер віхал в церков в Перемышли

Пяный шофер віхал в грекокатолицку церков Матери Божой Болісной в Перемышли в понедільок, 28. грудня/децембра, чым зробил шкоды в віконных кратах і елевациі церкви, находячой ся на ул. Селезяньскій. Не дост того, по тым, як вдарил в будинок, одіхал. Шкоды взріл поліцийный патроль вчас обізджаня міста. Функцийонеры по слідах доіхали парусот метрів дале, де взріли шофера в розбитым авті, котрый вдарил в дороговый знак. Автом іхал 35-літній мужчына. Мал 1,5 проміля алкоголю в орґанізмі. Горозит му высока кара, заказ воджыня поіздів, аж і  поневоліня до 2 років.

Колейкы на граничным переході з Украіном і новы обостріня.

Причыном колейкы на граничным переході з Украіном єст передсвяточне насиліня руху звязане з поворотом жытелів Украіны до свойой державы. В підкарпатскым воєвідстві границю мож перекрочыти в трьох місцях: Будомєжы, Корчовій і Медиці. Цілый час запертый остає перехід в Коростенку. Додатковом перешкодом сут дороговы роботы на доіздовій дорозі до граничного переходу в Медиці, де актуальні провадженый єст наперемінный рух. На отвореных переходах збільшено чысло Граничной Стражы та урухомлено новы пасы одправы при выізді з Польщы. Далше неє желізничных получынь медже Польщом а Украіном. Додатково од 28. грудня/децембра обовязуют новы ограничыня, звязаны з протидіяньом COVID-19. З кварантанны не сут уж звільнены польскы громадяне, жытелі держав ЕУ, Европейской Економічной Обшыри та Швайцариі пересікаючы польску границю, котра являт ся одраз границьом ЕУ. Полна листа звільненых з кварантанны находит ся м.ін. на офіцияльным сайті Головной Коменды Граничной Стражы.

В Санкові гладают новой думкы на схоснуваня ґеотермальных верчынях

В Санковій, на обшыри, де ведены были працы при ґеотермальных верчынях, замонтувано специяльне уряджыня до міряня температуры з верчынь. Як заповіла уж в листопаді/новембрі війт ґміны Санкова Малґожата Малух, саморяд глядат нове розвязаня жебы схоснувати дотеперішні працы. Плян доступу до горячых джерел, на котрый рахувала ґміна, не повюл ся зо взгляду на метан, якій ся вказал при верчынях. Рішено, же з огляду на безпеку не будут вертіти глубше. Остало же звіданя, што зробити з тым, што ся лишыло. Війт ґміны передала, же пришпаруваны пінязі з недокінченого проєкту были переданы на експертизу і досліджыня, котры поможут даяк выкорыстати верчыня. Цілю ґміны єст позискувати тепло до огріваня ріжного рода обєктів. Прото зачала ся оціна енерґетичного запотрібуваня та діаґностика тепла з прац при верчынях, іх цілю єст подвердити ци мож іх схоснувати як тепловымінник. Як підкрислила Малґожата Малух, кєд буде така можливіст, інсталяция буде пільотажова. Першы результаты помірів ґміна отримат в лютым/фебруарі і то на основі того будут рішыня,што дале з новом інвестицийом.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі