Голосник

Сумар дня на 29. липця/юлия 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 29. липця/юлия 2020 р.


Вмерла Анна Симкова, акторка ТАД в Пряшові

В віторок, 28. липця/юлия, маючы 89 років, вмерла бывша членкыня драматичного колективу Театру Александра Духновича в Пряшові Анна Симкова. Народила ся в Меджелабірцях. Ціле своє жытя присвятила акторству. Членкыньом драматичного колективу іщы товдышнього Украіньского Народного Театру была од 1946 рока. Заграла великє чысло ріль ріжного характеру, як наприклад Анну Кареніну, Марию Стюартову, Десдемону і інчы. Творчым гляданьом в акторскій інтерпретациі хоснувала інновативны поступы емоцийонального експресивного актора. Анна Симкова мала дорогоцінну примету характеру – не зносила робити на половину, коли ся за штоси мусіла червеніти, зато в своім акторскым прояві была вірна своій поетиці, і завдякы тому сохранила высокій творчый стандард. З покором принимала вшыткы ролі, ци головны, ци неголовны – як на сцені в театрі, так і в жытю. Не грала для себе. Грала для публикы, котра для ней была вшыткым. Оплескы, усміх, даколи і слезы публикы посували єй все дальше і укріпляли в тым, же тото, што робит, приносит хосен ци інспірацию. Остатнє пращаня одбуде ся 31. липця/юлия о 13.00 год. в Домі Смутку в Пряшові. Вічна ій памят!

Небезпека на обшыри рафінериі в Ґорлицях

Локальны медиі подавали вчера, што на обшыри ґорлицкой рафінериі быти може доходит до розливу ропопохідной субстанциі і квасу в звязку з пошкоджыньом двох бочок обємности 200 кубиків. На місци робили два одділіня державной протиогньовой стражы в Ґорлицях. На обшыр рафінериі въіхала тіж поліция та працівникы Воєвідского Інспекторату Охороны Середовиска. Были і представникы бургомайстра Ґорлиц і повітового старосты. Покликано кризовый штаб. Ситуация з рафінерийом є о тілько чудна, што іщы вчера на брамі, як охорона, стояли представникы двох ріжных властителів терену. Треба памятати, што находит ся гын нелеґальне складовиско токсичных одпадів, якы походили з шыроко пониманого хімічного, петрохімічного ци моторизацийного промыслу. Субстанциі барз небезпечны для здравля. З реляциі свідків выходит, што розпечатаны бочкы находят ся на тзв. таци, котра має помістити розливаючу ся субстанцию в припаді авариі. Бриґадир Анджей Челюсняк з державной протиогньовой стражы в Ґорлицях передал, што не злокалізували ниякого розливу. Властитель терену был обовязаный скоро зробити бочкы порожніма. Разом вшыткого є 5700 тон хімікатів.

Ремонт Ґлоґівской Башты в Любіні

Ґлоґівска Башта в Любіні буде одремонтувана. Місто глядат фірмы, котра займе ся консерваторскыма роботами. Любін хоче, жебы ремонтовы працы были завершены до кінця листопада/новембра. В плянах є вымінити цілый дах, направити елевацию в місцях, котры того вымагают. Памятковый будинок плянує ся тіж одмалювати. Кольор остане тот сам. Місто забезпечыло на тоты роботы 548 тис. зл. До конкурсу зголосили ся дві фірмы – Architekton з Ґлоґова хоче за проведіня робіт веце як 606 тис. зл, а TWS GB з Вроцлавя близко 390 тис. зл. Ґлоґівска Башта то характеристичный будинок на мапі міста. Походит з часів будовы містных оборонных мурів з половины ХІV ст. Нижні части сут з каменя, выжні з целгы. Ґотицкій будинок має шіст кондиґнаций. Вежа полнила функцию вязниці в ХVІІ і ХVІІ ст. Початком ХХ ст. зорґанізували гын музей. По войні хоснувана была одділіньом Польского Туристично-Краєзнавчого Товариства. Тепер сідибу гын мают ріжны любіньскы стоваришыня і клюбы.

Karpaty OFFer!

О два тыжні зачне ся 12. едиция Медженародного Мультімедияльного Фестівалю Штукы – Karpaty OFFer! Oд 14. до 16. серпня/авґуста артисты в Новым Санчы будут притігати музиком, захоплювати театром і перформансом, чарувати танцьом, цікавити фільмом, розвивати варштатами. В Ґалицийскым Місточку выступит Тереса Мірґа і Кале Бала, якы вкажут музичну традицию карпатксых Ромів, в рамках фільмового перегляду «Гора є женом» видіти буде мож продукциі «Пора вмерати» та «Маргарита». Запрезентуют ся Театр на вализках, Театр Снів, Art Collor Ballet, Театр Малого, а в послідній ден музичны ґрупы Лахерсы та Megitza. Орґанізатором подіі є Малопольскій Центр Культуры Сокіл в Новым Санчы.

Веце як сто новых жубрів в Бєщадах

Як подає Реґіональна Дирекция Державных Лісів в Коросні, як раз кінчыт ся період розроду бєщадскых жубрів. Лісникы оцінюют, што в дикых стадах появило ся уж веце як 100 молодых, котры під опіком самиц зачынают своє соспільне жытя. Час, коли приходят на світ молоды жубры, розтягненый є в того ґатунку аж до кінця літа. В бєщадскых жубрів є то кус реґулюване, бо тырват од мая до липця. Літом жубры прожывают в меншых стадах, што складают ся з самиц і телят. Стары быкы тримают ся окремо, а молодшы творят тзв. ґрупы кавалерів. Спокійны сут до серпня/авґуста, коли приходит час еструса. Того рока чысло молодых може быти рекордове і більше як сотка. В Европі жыє тепер коло 8500 жубрів, лем в 2019 році народило ся іх 1000.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі