Голосник

Сумар дня на 29. мая 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 29. мая 2020 р.


Не руками а силом ніг мож вправити в рух боденку в Скансені в Шымбарку

В Скансені Погіряньского Села в Шымбарку, якій є одділіньом Музею Дворы Карвациянів і Ґладышів в Ґорлицях, одкрыли нову част – Едукацийный Парк. В новоотвореній сенсоричній загороді находят ся зреконструуваны обєкты, котры дозваляют познати давне ґратя, фунґуваня машын і нарядя, якє колиси хоснували наштоден, особливо на польско-словацкій обшыри. Є вітрак до молотя зерна на муку, водне колесо, кєрат, ковальскє становиско з палениском, великых розмірів боденка, яку активує механізм причыпленый до великого колеса, што рушат ся завдякы силі ніг і вельо інчого. Вшыткы експонаты мож, аж і треба, дотыкати, прібувати активувати, тестувати. Задачом парку є вчыти через забаву і розвивати – особливо діти та особы зо здравотныма ограничынями. Сенсорична загорода находит ся в близкым сусідстві роверовой стежкы Ґорлиці-Шымбарк. Інформацийны таблиці доступны сут тіж для сліпых.

«Світ під Кычером» ся одбуде

Орґанізаторы ХХІІ Медженародного Фестівалю «Світ під Кычером» рішыли, што тогорічна едиция ся одбуде. Не буде то єднак ретрансмісия бывшых подій, але нова едиция фестівалю. Головном формом презентациі будут трансмісиі в медиях – в телевізиі, Ґамбокнижці ци на портали Ютюб. Каждого фестівальового дня вказуваны будут його участникы і ґазда імпрезы. В містах, де на даный ден был плянуваный концерт, будут выставлены телебімы для його жытелів. Ансамблі будут выступувати на місци в своіх державах на фоні характерным для даного реґіону. Присутніст і артистичну презентацию потвердили фольклористичны ґрупы м.ін. з Ґуам, Турциі, Індиі, Альжыру, Перу, Кеніі, Непалю, Мексику, Болгариі, Польщы ци Словациі. Каждый выступ буде тырвал од 30 до 45 минут. Імпрезу зорґанізуют в плянуваным терміні, значыт в днях од 26. червця/юнія до 12. липця/юлия. Фінал пройде в Ліґници. До того часу орґанізатор – Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця «Кычера», хоче зрыхтувати обшырный фотоальбом присвяченый дотеперішнім едициям. Публикацию печатают по польскы і по анґлицкы, але не по лемківскы.

Істория о порожнім Волівци номінувана до Ніке

Того рока першый раз в істориі номінациі до престіжной Літературной Нагороды Ніке оголосили лем в медиях. З причыны пандеміі одкликаны были Варшавскы Торгы Книжкы, в часі котрых традицийні подавали номінациі. Фіналистів познаме в вересни/септембрі, а лавреата 4. жолтня/октробра. Ніке то нагорода за найліпшу книжку рока. Выграный достає 100 тис. зл і статую. Серед 20 публикаций номінуваных до тогорічной преміі нашла ся книжка авторства Монікы Шнайдерман. Є то есей про довоєнный Воловец, котрый был селом, де жыли Лемкы, Жыды, Полякы і Циґане. Авторка описує епідеміі, якы мучыли цілый реґіон, антисемітскы погромы, першу і другу світовы войны. Кінчыт на акциі «Вісла», котра спричынила, што тепер є гын порожньо. Шнайдерман приводит вельо назвиск бывшых жытелів, одтварят долю давных сусідів. Вказує, што все є якісый слід. Фондаторами Літературной Нагороды Ніке є «Ґазета Выборча» та Фонд Аґоры.

Треба ждати до наступного рока, жебы літня школа была реалізувана

Анна Плішкова, директорка Інституту Русиньского Языка і Культуры Пряшівского Університету, поінформувала нашу редакцию, што 11. едиция Studium Carpatho-Ruthenorum 2020 є одкликана. Медженародна Літня Школа Русиньского Языка і Культуры мала проходити в днях од 7. до 27. липця/юлия, але і она в звязку з пандемійом коронавіруса ся не одбуде. По перше Пряшівскій Університет єст фурт закрытый для студентів, а по друге – участниками літньой школы сут головні жытелі Пілнічной Америкы та інчых держав, а границі сут іщы заперты, не фунґує медженародный транспорт. Кєрівничка школы, Анна Плішкова, надіє ся, што в будучности не буде перешкід орґанізувати школу. В рамках занять Studium Carpatho-Ruthenorum ведены сут лекциі з языка, істориі, літературы, культуры і етноґрафіі, паралельно по анґлицкы і по русиньскы. До того все доходит проґрам додатковых подій, сут екскурсиі, участ в культурных подіях і інче.

Фот. Едита Дуфай, за: фб-профіль Монікы Шнайдерман

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі