Голосник

Сумар дня на 29. жолтня/октобра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 29. жолтня/октобра 2019 р.

Новы потягы на малопольскых желізницьовых путях

Штырі новы потягы типу Elf2 трафлят на малопольскы желізничны пути. Святочне підписаня умовы проходило 28. жолтня/октобра т.р., а брали в ним участ віцемаршалок Лукаш Смулка, Богдан Кондратович – презес Малопольскых Желізниц, Кжыштоф Здзярскій, віцепрезес заряду PESA Bydgoszcz, як і директор Реґіональных Перевозів Анджей Сємєньскій. Кошт інвестициі то около 109 млн злотых і сфінансуваный был при помочы унійных середків. Ново набыты потягы курсувати будут головні на трасах з найбільшым чыслом пасажерів, т.є. з Кракова до Тарнова, як і з Бохні на Баліцкє Летовиско. Хоц як підкрисляют реґіональны господарі, буде то тіж нагода урухомити новы получыня. Річні понад 4 млн осіб хоснує желізниці, сут то не лем жытелі реґіону, але і туристы. Прото так важне єст, жебы куплены потягы были безпечны, скоры а при тым комфортовы для пасажерів. Тип Elf2 то потяг приспособленый і для неполносправных, диспонуючый інфраструктуром WiFi. Тот закуп має быти початком новой якости желізниц, а на тым, подля заповіди децидентів, не конец. Згідні з умовом новы потягы зачнут іздити уж в 2021 році.

В Ґорлицях зас палят (ся) смітя

В минулу суботу, 27. жолтня/октобра, в Ґорлицях на терені Предприємства Комунальных Послуг EMPOL, около 10.00 год. выбух пожар. В гашыню брало участ 12 єдиниц пожарників охотничой стражы з цілого повіту. Оген ял маґазинуваны одпады, котры находили ся назовни, такой лем 20 метрів од головной маґазиновой галі. Пожар был доста невеликій, але было ризико, же достане ся до маґазину, што переложыло бы ся товды на вдыханя жытелями Ґорлиц і околиц через вельо годин отруваючых опарів. Як поінформували стражакы, котри брали участ в акциі, уж по парох минутах гашыня пожар зменьшыл ся на тільо, же мож было го копарками одсунути од головной галі, а пак догасити. Сконтролювана потім контроля повітря не выказала жадных одхылінь. То не єдиный такій пожар в Малопольщы – в час того вікенду пожарникы были тіж возваны гасити складовиска в Хочни коло Вадовиц.

Нове місце для реляксу в Креници

25 жолтня/октобра тр. одбыло ся офіицяльне отворіня Парку ім. Мєчыслава Дыкєта в Креницы, в котрым взяли участ бургомайстер Пьотр Рыба і предсідателька Містецко Рады Ірена Вебер-Ґрелецка. Ремонтовы працы зачали ся в половині 2018 рока, а скінчыли початком серпня/авґуста текучого рока. Думка тота была єдным з головных, а при тым найтруднійшых заложынь проґраму «Курорт Крениця». Парк занимат около 0,11 гектаря і положеный єст в середущій части міста, што міцно ограничало модернізацию. Актуальні в парку мож подивляти підсвітлену фонтанну, яка выгрыват мелодиі, вельо новых аранжаций з зеленыма місцями враз з лежаками та лавками і столиками до гры в шахы. Одновленый был тіж памятник проф. Юзефа Дітля. Головном атракцийом парку сут мультімедияльны показы фонтанны, котры проходят каждый ден од полудня, пак в кажду наступну полну годину.

Дофінансуваня для Ґорлицкого Повіту

Повіт Ґорлицкій достал дофінансуваня од Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі, жебы зліквідувати наслідства природных катастроф. Спосеред 120 млн злотых Повіт Ґорлицкій отримал 840 тис. зл. Ціла квота буде передана на ремонт повітовой дорогы з Устця Ґорлицкого через Чарну до Снітниці. Тым способом поліпшыт ся стандард комунікацийных пути помедже дакотрыма селецтвами і сідибом ґміны.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі