Голосник

Сумар дня на 30. марця 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 30. марця 2020 р.


Заперли границі в Украіні

О чыслі жытелів Підкарпатя, якы вернули ся з заграниці в послідній тыжден, інформувал на бріфінґу першый заступця головы Закарпатской Областной Державной Адміністрациі (ОДА) Олексій Гетманенко. Подля него од 18. до 26. марця з заграниці вернуло 7 674 містных жытелів, з котрых 41 путувало з Італиі. Протягом 24 годин, станом на 27. марця, на Підкарпатя вернуло з заграниці 945 люди. В Украіні, станом на вечер 29. марця, зареґістрували 418 припадків коронавірусовой хвороты. Припомнийме, што зо взгляду на скоре пошырюваня ся коронавіруса в Украіні ввели режім надзвычайной ситуациі. Володимір Зеленьскій оголосил ограничыня пасажерского руху через границі в обі стороны од кінця дня 27. марця. Ден перше, як заперали ся границі, на закарпатскых граничных переходах вытворили ся долгы чергы. На Підкарпятю закрыли част перевалів, котры ведут до области. На штырьох перевалах при въізді до закарпатской области – Ужоцкым, Торуньскым, Яблунецкым і Абраньскым были даны барєры. На двох послідніх перевалах будут контрольно-перехідны пункты, де будут робити контролю громадян входячых до области. Єдном з процедур мала бы быти контроля теплоты тіла.

Зміны в шкільным календари в Войводині

Секретар провінциі дс. едукациі, переписів, адміністрациі і нацийональных меншын – нацийональных спільнот, з огляду на вынятковый стан на цілій обшыри Республикы Сербіі, рішыл змінити календар едукацийных прац провінцийональных основных і середніх шкіл на шкільный рік 2019/2020. Плянувана зміна вяже ся з одкликаньом ярньой перервы в Войводині, яка мала проходити од 10. до 20. квітня/апріля, з выключыньом великодніх свят. Вільне од школы мало бы быти в свята тє. 10.-13. квітня/апріля подля григорияньского календаря та 17.-20. квітня/апріля подля юлияньского. В тоты дни будут трансмітуваны едукацийны материялы звязаны з Великодньом та выпочываньом учеників. Во вшыткы інчы дни, в тым суботы, будут проходити занятя. Зміна шкільного календаря має помочы дополнити пропущены сеґменты процесу вчыня. На основі того діяня принимат ся, што едукацийна праца верне по нормалізациі ситуациі до свого курсу і скінчыт ся в плянуваным часі.

ПГА поможе дітям і біженцям

Польска Гуманітарна Акция одповідат на кризис выкликаный пандемійом коронавіруса і апелює о підпору для найбарже потрібуючых. Поміч буде передана біженцям в таборі на полудни Грециі і дітям в Польщы в рамках проґраму «Паяцик». Польска Гуманітарна Акция підкрислят, што борба з вірусом принесе добрый результат лем товды, коли солідарні поможе ся вшыткым. Орґанізация апелює о скору фінансову підпору для своіх діянь в звязку з пандемійом, жебы помочом можна было обняти як найбільше чысло осіб. Веце прочытате на нашым інтернетовым портали лем.фм.

Портреты звізд на авкциі ДЕСА Юнікум

2. квітня/апріля на авкциі «Колекцийонерска Фотоґрафія: Славы, Звізды, Індивідуальности» в ДЕСА Юнікум будут выставлены до ліцитациі портреты і фотоґрафіі найвыдатнійшых звізд музикы і кіна, якы были зроблены аж і перед парудесятьома роками. В часі авкциі буде мож выліцитувати прим. роботы Дуґляса Кіркланда: портреты Одрі Хепберн, Бріжіт Бардо, ци чорно-білу фотоґрафію Наомі Кемпбелль. Купити буде тіж можна портрет артисты русиньского походжыня Енді Варголя, автором котрого єст Пєрр Уль (Pierre Houles). Доступны будут тіж фотоґрафіі такых слав як Мерилін Монро ци Кейт Мосс. На авкциі буде мож ліцитувати за посередництвом інтернетового сайту, через аплікацию, телефон або постійным замовліньом. Вшыткы обєкты мож обзерати на інтернетовым сайті ДЕСА Юнікум, а авкцию 2. квітня/апріля через аплікацию і социяльны сіти.

 

 

Шеруй.

О авторі

Ленка Стефановска

Коментарі