Голосник

Сумар дня на 31. грудня/децембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 30. грудня/децембра 2020 р.


Возроджена Руска Матка

Перед парома днями, 28. грудня/децембра, проходили в Рускым Керестурі в Сербіі святкуваня 30. річниці од обновліня орґанізациі Руска Матка. Сеса орґанізация є і членом-основательом Світового Конґресу Русинів. З причыны пандеміі остатні святкуваня были скромнійшы, як было дотля в плянах. Істория Руской Маткы зачынат ся в 1945 році. Была она товды основана, жебы забезпечати фінансову поміч про бідных студентів, публикувати популярно-наукову літературу по русиньскы, пропаґувати русиньску культуру і освіту загально. Пак орґанізация была зліквідуваня, што было наслідством дій комуністичного режіму в товдышній Югославіі. Зреализувало ся тото, на жаль, і з підтримком містной інтеліґенциі, котра не была спокійна з тым, же Руска Матка не приняла украіньску орієнтацию. Возроджыня Руской Маткы пришло аж 28. грудня/децембра 1990 р. Орґанізация за остатні рокы продолжат русиньскє возроджыня серед Русинів в Сербіі. Желаме дальшых успіхів і віриме на плідну спілпрацу з інчыма русиньскыма орґанізациями в другых державах.


Выгорлятскій Музей споминат дальше на русиньскых малярів

Уж другій рік споминат Выгорлятскій Музей в Гуменным річниці вызначных русиньскых малярів. В минулым році з нагоды сотной річниці народжыня Ореста Дубая музей орґанізувал ретроспективну выставу – выбір з богатой творчости того родака в Великой Поляны. В тым році музей припоминат округлу річницю – 110 років од народжыня дальшого вызначного русиньского маляря, Войтєха (Адальберта) Борецкого. Вернісаж ювілейной выставы, котра бы мала быти одкрыта до 17. січня/януара 2021 р., одбыл ся іщы 12. листопада/новембра. Як раз на тій подііі была запрезентувана і публикация, котру музей выдал під назвом «Войтєх Борецкій». Книжка вышла спід рук двох авторок – Даны Катаніковой і Галины Риж. Публикация обсягує словацкы, але зас і русиньскы тексты. Чытатель ся і в припаді Борецкого може дознати веце о його творчости завдякы популяризаторскым текстам авторок, ци прочытати о його жывоті.


Вшыткого доброго в Новым 2021 Році!

Днес, 31. грудня/децембра, за григорияньскым календарьом, пращати будеме старый і витати новый, 2021 рік. З той нагоды на обшыри цілой Польщы мали традицинйно проходити ріжного рода подіі, лем з причыны пандеміі вшытко было ограничене. Не смотрячы на сесе, желаме вшыткым тым веце серенчы в новым 2021 році, міц здоровля і вшыткого, чого си уж лем самы зажелате – редакция лем.фм.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі