Голосник

Сумар дня на 31. липця/юлия 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 31. липця/юлия 2019 р.

Од 1. серпня/авґуста Русиньскій Музей з новом директорком

Люба Кральова была выбрана новом директорком Словацкого Нацийонального Музею – Музею Русиньской Культуры в Пряшові. Роботу зачынат 1. серпня/авґуста. Конкурс на нового ведучого інституциі прошол 2. липця/юлия. Семеро кандидатів запрезентувало перед комісийом своі пляны на будуче музею. Русиньскє середовиско выступило о поясніня до ґенерального директора Словацкого Нацийонального Музею – Браніслава Паніса, чом до оціняючой комісиі не покликано ниякого представника русиньской меншыны, коли справа тыкала рішаня про русиньскы інтересы. Выбір нового ведучого русиньского музею в Пряшові звязаный был з незадоволіньом і критиком діяльности бывшой уж директоркы – Ольгы Ґлосіковой. Своі застережыня мали ґенеральный директор та русиньскы активісты. Нова директорка, Люба Кральова, є по школах социйоложком та лінґвістком. Активні діє для Русинів, єй орґанізация Колысочка од 2013 рока напечатала 9 книжок і підручників, занимат ся тіж орґанізуваньом вечерніх шкіл русиньского языка для діти і дорослых.

Акт вандалізму ци просто глупота?

Вчера, то є 30. липця/юлия, в близкым сусідстві будинку Руской Бурсы в Ґорлицях в само полудне зачало горіти великє дерево. Возвано службы. На місци были єдиниці протиогньовой стражы і поліциі. Присутный на акциі стражак повіл, што певністю было то цільове підпаліня і не першый то раз, коли были кликаны в тото місце. Не єст знана причына, чом хтоси конечно хоче знищыти дерево, котре фунґує в місцевым реґістрі Ґміны Ґорлиці як памятник природы. Є то великых розмірів ясень, єден з трьох, якы роснут на улици Сєнкєвича. Всітри вписаны сут в реґістер. Неє загорозы, же підпалене дерево ся завалит, але кєд акция не была бы скоро проведена, могло бы до того дойти. Подібні як могли бы заняти ся дерева уж по страні Руской Бурсы.

«Признам, што лишам гев своє серце» – о. Бонк лишат парохію в Брунарах

Рішыньом тарнівского єпископа, Анджея Єжа, о. Юзеф Бонк, парох парохіі Пресвятой Богородиці в Брунарах, дотеперішній ведучый церквами св. Михала Архангела в Брунарах та св. Димитрия в Чарній, по пятьох роках мусит лишыти Брунары. На його місце покликано о. Пьотра Кручыньского. «Змінам все товаришат мішаны учутя, але дякую Богу, што міг єм гев быти. Лемковина стала ся мі близка, дорога, але думам, што тоты терены сут мало реклямуваны. Признам, што лишам гев своє серце» – бесідує о. Юзеф Бонк. Окрем того, же о. Бонк душпастырювал, вчыл реліґіі в школі, пильнувал ремонтів, то орґанізувал інчы подіі, м.ін. концерты, малярскы пленеры та анґажувал ся в выдавничу діяльніст. В рамках фестівалю «4 Поры Рока в Бескіді» в Брунарах пройде концерт, котрый буде нагодом до подякуваня о. Бонкови за душпастырску опіку над парохійом. Выступит м.ін. лемківскій гушляр Мариюш Мончак, а музикуваня одбуде ся в просторах брунарской церкви. «Коли єм пришол гев на парохію, то спостерюг єм, што коли діти входят до церкви, аж і тоты малы, одраз ся вытишают, зосереджают ся на іконах. Іконы бесідуют, промавляют, вводят в настрій до молитвы і отверают чловека на Божу правду. Так само тото чую і я» – стверджат о. Бонк.

Ремонтуют войсковы цмонтері в Маластові і в Липній

Од 25. до 28. липця/юлия функцийонеры Карпатского Одділіня Граничной Стражы, члены Гірского Клюбу Орлы, діючого при Варшавскым Комісарияті Поліциі, та любителі істориі вели порядковы роботы на войсковых цмонтерях номер 66 в Маластові і 45 в Липній. Цмонтір в Маластові дождал ся нового центрального деревяного креста. З огляду на тяжкій доступ, треба было го ручні внести. Вага обєкту то 500 кґ, а выміры то 5,5 м на 2,2 м. Зроблено го зо шквірка. На цмонтери в Липній занято ся головні огороджыньом. Повело ся замонтувати головны столпы і зробити част прогонів. Додатково огороджыня забезпечено перед діяньом шкодливых атмосферичных умов. Вшыткы роботы ведены сут згідні з історичном документацийом і під контрольом консерватора памяток.

Фот. Музыка Заклята в Дереві.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі