Голосник

Сумар дня на 31. липця/юлия 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 31. липця/юлия 2020 р.


Вытікал квас. Токсичны одпады дале находят ся на обшыри бывшой рафінериі Ґлімар в Ґорлицях

Вчера в пізных нічных годинах закінчыла ся акция забезпечаня єдного з резервуарів на обшыри бывшой рафінериі нафты Ґлімар в Ґорлицях. По фальшывым алярмі з вітірка, коли было підозріня, што дві інчы бочкы протікают, вчерашня авария істо мала місце. З єдного зо штырьох стоячых попри собі резервуарів капал квас. На місце приіхали єдиниці хімічного ратовництва з Нового Санча і Кракова та Воєвідскій Інспектор Охороны Середовиска. Стражакы забезпечыли місце протіканя, хоснуючы пневматичный корок і тефльонову тасьму, не было загорозы для жытелів Ґорлиц – повіл Дариюш Сурмач, пресовый офіцер ґорлицкых пожарників. Субстанция, котра текла, была сильным квасом. Пробку взяли до дальшых досліджынь. По акциі місце передано властительови з рекомендацийом дозорувати і усунути решту квасу з резервуарів. Припомнийме, што на обшыри бывшой рафінериі находит ся складовиско токсичных одпадів, якы походили з шыроко пониманого хімічного, петрохімічного ци моторизацийного промыслів. Субстанциі барз небезпечны для здравля. Разом вшыткого є 5700 тон хімікатів. На пресконференциі посланкыні Барбары Бартусь і малопольского воєводы Пьотра Цьвіка, воєвода заручыл, што місто Ґорлиці має ґаранцию здобытя 40 млн зл дофінансуваня на вывезіня токсичных субстанций, остає іщы лем справа бракуючых 10 млн зл.

Коли С3 з Польковиц до Любіна?

Дале не знатя, коли буде мож поіхати експресовом дорогом С3 з Польковиц до Любіна. Найперше была бесіда о половині текучого рока, пак о вакациях, а тепер є то – «найскорше як ся даст». На будові 14-км одтинка реченой дорогы роботы ідут полністю допереду. Кладут нову зовнишню верству, усунули і зутилізували парудесят тисячів тон одпадів, якы лишыл по собі попередній выконавця робіт, але вказало ся, што іщы є вельо до направліня, сут то м.ін. хыбы в выконаню декотрых елементів мостовых обєктів. Тепер тырват опрацуваня замінных проєктів. Коштами усуніня хыб в роботах обтяженый буде першый выконавця. Ґенеральна Дирекция Державных Доріг і Автострад одступила од умовы з консорциюм фірм, котре было попереднім выконавцьом, зато што не вывязували ся зо своіх зобовязань. Теперішній выконавця має 12 місяців, жебы докінчыти роботы і здобыти позволіня на хоснуваня. Роботы мают скінчыти ся в другій чвертці будучого рока.

На Пути Ремесла. Отвертя сезону

2. серпня/вересня в Лясковій одбуде ся одкрытя тогорічного сезону Пут Ремесла. Подія пройде в порогах Скансену на Єнджеювце в Лясковій. В рамках варштатів буде стрижыня овец, обробка волны, пряджыня і тканя. В рамках тогорічного сезону Пути Ремесла плянуваных є 10 стріч в працовнях творців з Пути. Пут Ремесла зосереджат народных творців i особы, якы занумают ся народным ремеслом. В проєкті участ берут працовні, варштаты і домы творців народной штукы і ремесла з цілой Малопольщы. На тепер в базі є веце як 200 творців, репрезентуючых 24 ремесла в близко 130 місцевостях, як напр. Баниця, Біла Вода, Білянка, Ґладышів, Ізбы, Крива і такы ремесла як хоц бы дегтярство, кривулькарство, камінярство ци лжычкарство.

Чергова едиция Свята Мазярів

Коронавірус не одпущат, але в плянах фурт є зорґанізувати головну імпрезу Мазярской Загороды. В неділю, 9. серпня/авґуста, в Лоси о 13.30 год. зачне ся тогорічне Свято Лосяньскых Мазярів. В першій части проґраму одбудут ся варштаты («Мам вышывану хусточку», «Ідут кольоровы возы», «Будуєме мазярскы возы», «Лялькы з травы і соломы»). О 16.00 год. Роберт Банькош буде оповідал о карпатскых пивоварнях і виноградниках. На год. 17.30 заплянувано концерт «Лемковина-Лем». Выступлят Юлия Дошна, Александер Ворсоба, Ришард Лятецкій, Мацєй Кудлацік, Руты Увиты та участникы співочых варштатів. Буде так само показ знимок з архіву Новиця-Прислоп ци Архіву родины Венгриновичів. Вступне то лем символична злотівка.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі