Голосник

Сумар дня на 31. марця 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 31. марця 2020 р.


43 млн. зл. переданы на найпотрібнічшый асортимент для шпыталів

В пятницю, 27. марця, проходила перша стріча Управляючого Комітету до справ Координациі Ресурсів на Сектор Здоровля. Комітет был покликаный на час тырваня епідеміі та має на ціли піднимати скору і ефективну борбу проти розшырюваня ся віруса на обшыри Малопольского Воєвідства. Вчас стрічы підняты были рішыня купити найпотрібнічшый асортимент для шпыталів, на што переданы будут 43 млн. зл. В рамках пріоритетів вычыслено м.ін. специялистичны тесты до выкрываня віруса, 50 новых амбулянсів, ци біоцидных розпылювачів та, загалом, докупліня охоронных середків для медичного персонелю шпиталів. Окрем того, піднято рішыня достосувати Шпыталь Снядецкых в Новым Санчы на інфекцийный. Як підкреслил ведучый Комітету, маршалок Вітольд Козловскій, протидіяня коронавірусови на обшыри малопольского воєвідства то пріоритетова справа.

Дохтор з Ґорлицкого Повіту зараженый коронавірусом

Наступный припадок коронавіруса на обшыри Ґорлицкого Повіту. Позитивный результат тесту вказал ся в єдного з дохторів, котрый іщы в минулым тыжни лікувал в Непубличным Закладі Здоровотной Опікы в Ропі. Кварантанну наложено уж на цілый персонель єдиниці, котрый мал контакт з зараженым дохторьом. Ядвіґа Вуйтович, директорка Повітовой Санітарно-Епідеміолоґічной Стациі в Ґорлицях, апелює до вшыткых пациєнтів, якы од 16. до 30. марця были в тій медичній єдиници в Ропі, як найскорше сконтактувати ся через телефон. Чысла, на котры мож дзвонити, находят ся на офіцыяльным сайті ґорлицкого Санепіду.

30. едиция Фестівалю Жыдівской Культуры допіро в 2021 році

Фестівал Жыдівской Культуры в Кракові одкликаный. То єдна з найбілшых подій звязаных з жыдівском культуром, котрой початкы сігают 1988 рока. В рамках фестівалю орґанізуваны сут ріжного рода выклады, варштаты, дискусиі та концерты. Через тырваючу аж 10 днів стрічу громадит ся коло 30 тис. люди і близко 150 артистів з цілого світа. Інформацию о одкликаня фестівалю передал директор ФЖК, Януш Макух. Як тлумачыт, зо причыны епідеміі і з увагы на безпеку участників та артистів презентуючых ся вчас фестівалю, плянувана в днях од 25. червця/юнія до 5. липця/юлия акция мусіла быти пересунена, до часу нич успокоіт ся ситуация. Вступні явила ся деклярация, же 30. едиция фестівалю одбуде ся допіро в 2021 році. Як підкрислят директор Макух, працы над фестівальом не стают, они тырвают непрестанно, лем актуально переносят ся на дакус інчый простір. Онедолга, на офіцияльным сайті ФКЖ www.jewishfestival.pl та на його фейсбуковым профіли вкажут ся інформациі тыкаючы дальшых діянь в обшыри новой формулы фестівалю.

Новы можливости помочы жытелям Ґорлиц

Клюб Радных Малопольского Самоурядового Руху Ґорлицкой Землі выстосувал внесок до бургпмайстра Рафала Куклі переаналізувати можливіст помочы жытелям та ґорлицкым підприємцям, в звязку з ситуацийом, в якій ся нашли при епідеміі. Внесок має быти розсмотреный на найблизшій сесиі Рады Міста. Окрем уж запропонуваных бургомайстром дармовых паркінґовых місц ци полегота в чыншах, радны запропонували м.ін. часове анулюваня оплат за аренду локалів та податків од нерухомости для жытелів, котры стратили роботу, або іх доходы значучо ся зменьшыли. Полегота тыкала бы ся тіж пошкодуваных локальных підприємців. Клюб радных запропонувал тіж, жебы середкы замірены спочатку на орґанізацию Днів Ґорлиц передати на закуп медичного асортименту для місцевого шпыталя. Як апелюют радны, на теперішню хвилю не знатя, в якым вымірі епідемія конечно пошкодит ґорличанам, але треба поступлювати згідно з максимом – «ліпша профіляктика од лічыня».

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі