Голосник

Сумар дня на 4. листопада/новембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 4. листопада/новембра 2019 р.

Ци вода в Мушынці занечыщена?

До рікы Мушынка вытекло тото, што ся находит в резервуарі, в котрым громадит ся побрану з джерела мінеральну воду богату в желізо. З той причыны вода в ріці набрала червено-брунатного кольору. Інспекторы не нашли мертвых рыб. Побрано єднак пробкы воды, жебы іх дослідити. Цілю аналізы єст оцінити, якє влияня на ріку мал выплыв воды з резервуару. Провірено тіж інчы місця, де могло дійти до подібной ситуациі. Ева Ґонделек з сандецкой делеґатуры Воєвідского Інспекторату Охороны Середовиска бесідує, што не найдено змін видных в біолоґічным жытю рікы. Візуальна зміна видна была на близко 20-метровым одтинку рікы. Властитель резервуару – продуцент мінеральной воды – был покараный мандатом в высокости 500 злотых.

Реґіональна Ізба в Посаді Выжній

В Посаді Выжній одкрыто Реґіональну Ізбу. Містит ся она в адаптуваных на тоту ціль поміщынях Народного Дому. В Реґіональній Ізбі згромаджено фотоґрафіі давных мешканців і подій та стары предметы, нарядя, якы были перше хоснуваны в тій місцевости, як і єй околицях. Спілтворцями Реґіональной Ізбы в Посаді Выжній сут Мария Вайс, Едита Крукар, Ян Томкєвич і Юзеф Зяйка. Жытелі Посады Выжньой мают надію, же Реґіональна Ізба стане ся місцьом, в котрым не лем вказана буде наша материяльна культура і минуле, але тіж буде місцьом, де будут проходити ріжны стрічы єднаючы поколіня.

Памятали і про Никыфора

Предвчера, 2. листопада/новембра, вельох святкувало в Польщы Ден Вшыткых Померлых. В тот ден вірны католицкого віроісповіданя споминают на вшыткых тых, котры уж одышли з того світа – одвиджают гробы своіх близкых, але тіж жолнірів та знаных люди. Палят і свічкы на гробах, котрых нихто уж не одвиджат. І того рока Креничане памятали о великым лемківскым артисті, недоціняным за жытя – Епифані Дровняку. На гробі вызнаного за найвыдатнійшого примітивісту на світі артисты жытелі Крениці тіж запалили свічкы. Дакотры старшы мешканці місцевости дале мают в памяти, як Епифан Дровняк творил. Малювал чым ся лем дало. Рахує ся, же міг він намалювати аж і 40 тисячів образів.

Дармовы автобусы в Креници

Од 2020 рока автобусы в Креници будут дармовы. Од січня/януара будучого рока безплатны переізды будут мочы хоснувати вшыткы жытелі ґміны та туристы. Тепер дармова комунікация доступна была лем для найстаршых Креничан, а по курорті курсували лем три невеликы бусы. Ґміна купила пят новых автобусів, а урядникы приготовуют тепер новый розклад ізды. Комунікация має быти частично фінансувана з курортной оплаты, яку вносят гості. Та оплата была недавно піднесена о 90 ґрошів. Подля декотрых курортників, незалежні од збільшыня ставкы, єст то добрый курс змін. Бесідуют, же не знают Крениці і тяжко было бы ім ся по ній порушати автом. Охочо схоснуют публичный транспорт, особливо кєд буде він дармовый. Бургомайстер Крениці, Пьотр Рыба, повіл, же подля нього вельо осіб лишыт своі авта на паркінґах, або під готелями, і буде хоснувало дармовый транспорт медже інчыма до лыжных стаций. Рахує тіж, же зменшыт ся рух в місті. Част жытелів місцевости односит ся єднак до того кус скептичні. Признают, же дармова комунікация неконечні причынит ся до зменшыня корків в курорті. Бесідуют, же соспільство не єст готове, жебы з авт пересісти ся до автобусів. Дармовы автобусы мают курсувати од годины 6:00 рано до 21:00.

Проблемы з доіздом коло Ґорлиц

Од днес закрыта буде для руху част дорогы 979. Ограничыня спричынене єст перебудовом перепусту вздолж реченой пути в Загірянах. Роботы будут ведены на крижівці в Квятоновицях. Староство інфромує, што обізд можливый буде через Ґорлиці, Стружівку і Мощаницю. Сама дорога до Квятоновиц буде переіздна. Передвидуваный час завершыня робіт, а тым самым одкрытя того одтинка дорогы, то конец листопада/новембра тр.

Фот. Даміан Радзяк

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі