Голосник

Сумар дня на 5. січня/януара 2021 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 5. січня/януара 2021 р.


Аґломерацийна Желізниця Мідьового Басену може уж за пят років

В тым році повинны ся зачати працы над будовом Аґломерацийной Желізниці Мідьового Басену. Неодолга підписане буде догваріня медже PKP PLK а Нижньошлезскым Воєвідством, котре підняло ся прирыхтувати студийну документацию з середовисковым рішыньом. В рамках проєкту находит ся запроєктуваня і выбудуваня двох желізницьовых леній Любін-Польковиці-Ґлоґів і Ліґниця-Любін-Рудна Ґвізданів. В припадку більшости міст в проєкті выкорыстаны будут істнуючы леніі, котры будут одбудуваны або розбудуваны, вынятком сут Польковиці, де треба буде повести нову ленію. Нижньошлезскій самоуряд надіє ся, же новы леніі то лем початок розвитку желізниці в воєвідстві, а в будучности можна буде запроєктувати получыня, котры дадут доступ до транспорту для як найбільшого чысла люди. Великы надіі што до нового проєкту має тіж бургомайстер Польковиц Лукаш Пузьнєцкій (Puźniecki), для котрого влучыня Польковиц до желізницьовой, реґіональной сіти єст єдным з пріоритетів. Желізниця подля него то єден з найвыгіднійшых, але тіж найбарже еколоґічных способів переміщаня ся. Долучыня Польковиц до желізницьовой сіти дозволит розвивати ся місту і притягнути інвесторів. Окрем Польковиц в реализациі проєкту берут участ самоуряды найбільшых міст мідяного реґіону. Вступный кошт інвестициі то мілиярд злотых. Кєд вшытко піде згідні з пляном, уж за пят років на тых трасах вкажут ся першы потягы.

В ґміні Пивнична будут новы роверовы трасы

На обшыри ґміны Пивнична возникнут новы роверовы трасы, самоуряд выбрал уж выконавцю новой інвестициі. Кінцьом 2019 рока ґміна Пивнична отримала 8,5 млн зл дофінансуваня з середків розвитку низкоемісийного транспорту на будову наступных пішо-роверовых трас. Новы пути возникнут в штырьох шолтыствах: Кокушці, Млодові, Ломници і Верхомли, што разом даст понад 8,5 км. Трасы презначены будут для біциґлистів, але тіж пішых, в некотрых місцях з функцийом тротуарів. Цілю новой інвестициі єст не лем піднести туристичну атракцийніст ґміны, але дати безпеку жытелям, котры переміщают ся ровером до працы, школы ци на закупы. Самоуряд надіє ся, же нова і безпечна інфраструктура заохотит жытелів ґміны перенести ся на еколоґічный транспост, такій як ровер ци прогулькы. По отриманю вшыткых дозволінь і купні ґрунтів під будову стежок, на початку грудня/децембра 2020 рока ґміна розписала конкурс на реализацию інвестициі. В конкурсі взяло участ аж пят оферт, выграла найкорыстнійша рішыньом самоуряду з Нового Санча. Роботы зачнут ся найскорше як ся лем даст, бо інвестиция має быти зреализувана, тзн. запроєктувана і выбудувана, до мая того рока.

Памяткова капличка зас прикрашат Ґолриці

Закінчыл ся ремонт памятковой капличкы, де в 1854 р. першый раз на світі запалила ся нафтова лямпа конструкциі Лукасєвича. Як бесідує бургомайстер Ґорлиц Рафал Кукля, од початку свойой каденциі старал ся о ремонт капличкы. Аж в минулым році ґрунт під забытком і сама капличка стали ся власністю Міста. Капличка як обєкт вписаный до забыткового реґістру мусіла мати реновацию. Ремонтовы працы обняли фундаменты, корпус, фіґурку Христа в темници і задашыня, огороджыня і памяткове світло. Додатково в капличці заперто капсулу часу з предметами і інформациями для будучых поколінь.

Полюзуваня ограничынь для діти і молодежы

На конец добра відоміст для школярів. В часі понедільковой пресовой конференциі міністер здоровля Адам Нєдзєльскій поінформувал о полюзуваню ограничынь тыкаючых осіб ниже 16 рока жытя. До той поры діти і молодіж до 16 рока жытя в годинах од 8.00 до 16.00 не могли самы перебывати поза хыжом. Єднак зо взгляду на період зимовых вакаций та чысло скарг звязаных з тым ограничыньом, уряд рішыл, же протягом найблизшых двох тыжнів в годинах од 8.00 до 16.00 особы маючы менше як 16 років можут свобідні перебывати поза місцьом прожываня.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі