Голосник

Сумар дня на 7. липця/юлия 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 7. липця/юлия 2020 р.


З Санока До Лупкова- першый того рока вакацийный потяг

В понедільок, 6. липця/юлия, рушыл першый з 32-ох вакацийных туристичных потягів реляциі Санок-Лупків-Санок. Траса веде м.ін. через Загіря, Чашын, Мокре, Щавне і Команчу. Розклад ізды Стоваришыня Желізницьовых Локальных Перевозів (SKPL) має дополнити істнуючу уж оферту. Потягы SKPL курсувати будут од понеділька до четверга, а од пятниці до неділі трасу обслужыт постійный потяг Вояк Швейк реляциі Ряшів-Меджелабірці-Ряшів. Такє розвязаня дозволит туристам та жытелям полудньового реґіону на штоденне получыня на трасі Санок-Лупків. Реалізация того проєкту можлива была завдякы порозумліню фінансовой спілпрацы Маршалківского Уряду Підкарпатского Воєвідства, Повіту Санок, Міста та Ґміны Загіря та Ґміны Команча.

Пут Деревяной Архітектуры в Малопольщы жде на туристіл

Зачал ся час вакаций і літнього выпочынку, а разом з ним літній сезон одкрываня для туристичного руху деревяных обєктів находячых ся на Пути Деревяной Архітектуры в Малопольщы. На сайті drewniana.malopolska.pl находит ся список обєктів, в котрых од пятниці, 3. липця/юлия, на туристів ждут провідникы. В найблизшым часі до списку будут доданы дальшы атракциі до одвиджаня. Деревяны обєкты доступны в рамках проєкту «Одкрытый Пут Деревяной Архітектуры» мож буде обзерати в пятницю і суботу в годинах од 9.00 до 18.00 та в неділю в годинях од 12.00 до 17.00. Припоминаме, же цілый рік можливе єст одвиджаня вшыткых обєктів находячых ся на Світовым Списку Спадковины ЮНЕСКО в Малопольщы.

Заряд Підкарпатского Воєвідства признал нагороду Артистичный Знак Підкарпатя.

Разом передано 12 індивідуальных і 5 громадных нагорід, вшытко при дотриманю санітарного режіму. Цілю акциі єст выріжнити люди культуры, што прожывают на Підкарпатю. Як в часі передаваня преміі повіл представник Заряду Воєвідства Підкарпатя Станіслав Кручек, культура єст важна для жытелів реґіону, бо служыт захованю традициі. Серед нагородженых находят ся м.ін. ся Анджей Потоцкій – автор многых публикаций на тему Підкарпатя, Мєчыслав Напєрай – актор Театру імени Ванды Сємашковой в Ряшові, ци Маґдалена Контнік-Ковальска, котра занимат ся спадковином по родині знаных різбярів. Вручено тіж ресортовы нагороды признаваны міністром культуры і нацийональной спадковины Пьотром Ґліньскым. Бронзовый Медаль «Заслуженый Культурі Gloria Artis» отримал ряшівскій журналиста і публициста Анджей Пьонтек. Міністер Ґліньскій передал і почестны одзначыня «Заслуженый для Польской Культуры», котры отримали Генрик Хрусцєль [Chruściel]- народный музикант, і Едвард Мылек – музикант і педаґоґ.

Ратунковый пункт GOPR Креницкой Ґрупы в Крампній

Од першого вікенду липця/юлия в Маґурскым Нацийональным Парку діє ратунковый пункт GOPR Креницкой Ґрупы в Крампній. Сезоновый дижур креницкой ґрупы діял буде од годины 8.00 рано в суботу до 20.00 в неділю. Ратівникы мают теренове авто і уж мали нагоду го прібувати. Хоцкы ґрупа дижурувала покля што лем єден вікенд, то свою першу інтервенцию мают уж за собом. Помочы потрібувала жена, котра вчас роверовой прогулькы дознала ушкоджыня. Подібна сезонова єдиниця істнує в Дукли, а дижур в ній має Бєщадска ґрупа GOPR. Того рока гірскых ратівників вынятково неє на Ветліньскій Полонині, де тырват будова новой колибы в місце Хаткы Пухатка. Єдиниці GOPR, як і інчы ратунковы службы влучены сут до загального ратункового систему і можут быти кликаны не лем на поміч потрібуючым в горах, але і в селах положеных близко Парку. В звязку з тым в літнім сезоні чысло зголошынь може быти направду великє. Власти Парку вшыткым выбераючым ся на гірскы вандрівкы припоминают прочытати рекомендациі тыкаючы ся безпекы в горах. Рекомендуют тіж записати алярмовы чысла в горах: 601 100 300 ци 985, та заінсталювати дармову аплікацию «Ратунок».

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі