Голосник

Сумар дня на 8. серпня/авґуста 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 8. серпня/авґуста 2019 р.

Кураторскє опроваджыня по выставі «Насильство і памят»

В суботу, 17. серпня/авґуста о 17.00 год. в краківскым Музею Модерного Кумшту (МОЦАК) одбудут ся два кураторскы опроваджыня по выставах. Буде мож взяти участ в оправаджяню по выставі «Насильство і памят», авторком, котрой єст артистка Дорота Нєзнальска і выставы Дана Арієлів – The Polish Phantom. Про выставу «Настильство і памят» заявляли сме деякій час тому на нашым інформацийным портали. При творіню експозициі «Насильство і памят» авторка схоснувала документацию, яка односит ся головно до Ґуралів і Лемків, што находит ся в Архіві ЯУ і в збірковым фонді Інституту Етнолоґіі і Культуровой Антрополоґіі Ягайлоньского Університету. Фотоґрафіі Лемків з народознавчых материялів были вкомпонуваны до символичной формы іконостасу, што має придати каждій з фотоґрафій стиґмат святости. Выстава єст приміром історичной емпатиі. З єдной стороны прикликує памят забытого. З другой же, приносит остережыня перед етнічном єрархізацийом, а з третьой – тым, котры были підданы такій сеґреґациі, придає статус святой жертвы. Вернісатж одбыл ся 25. квітня/апріля. Опроваджаня буде такой остатньом нагодом видіти выставу, котра доступна в Музею буде до 18. серпня/авґуста.


Поіздкы ретро потягами в Малопольщы

Малопольскій Пут Желізницьовой Туристикы просит брати участ в поєдных поіздках ретро потягами. Уж в найбзлишу неділю, 11. серпня/авґуста, буде мож взяти участ в подіі «Вакацийный ретро потяг – Трансверсальный», якій піде путьом давной Ґаліцийской Трансверсальной Желізниці з Нового Санча до Хабувкы. Зрыхтуваный специяльно на тоту ціль склад потягу то стара локомотива і потягы з періоду од 30.-60. років ХХ столітя. Малопольскій Пут Желізницьовой Туристикы пропонує і дальшы поіздкы ретро потягами. Цілый проєкт має за ціль промоцию туристичных атракций як тіж спадковины істориі желізниці в Малопольщы. Малопольскій Пут Желізницьовой Туристикы то орґанізация, до котрой приналежат пасийонаты колеі з Нового Санча і цілой Малопольщы. Од 2011 рока занимат ся орґанізацийом як раз того рода історичных поіздкок. Стоваришыня веде в Новым Саны Ізбу Традициі – соспільный музей, котрый засвідчат про желізнцицьову богату традицию міста і реґіону.


Карпаторусиньска Ватра і Русиньско-Словацкій Пікнік в ЗША

Хоц час Лемківскых/Русиньскых Ватр в Старым Краю ся скінчыл, такой о місяц загорит Карпаторусиньска Ватра і Русиньско-Словацкій Пікнік в Зъєднаных Штатах Америкы. 7. вересня/септембра того рока в місцевости Янґставн (Youngstown), в штаті Огайо, тамтышнє одділіня Карпаторусиньского Общества зорґанізує парарельно як раз дві речены подіі. Вступ є дармовый про каждого. Як інформуют орґанізаторы, подіі одбудут ся незалежно од хвилі – ци то дощ, ци сонце. В проґрамі передвиджено богослужыня, ґенеальоґічны стрічы, концерты і много славяньскых страв.


Остережыня перед сильныма бурями

Вчера Інститут Метеоролоґіі і Водной Ґосподаркы заявил остережыня другой ступени о можливым выступліню бурій і сильного дощу, місцями од 30 до 60 міліметрів як і сильныма вітрами од 115 км/год. Місцями проґнозує ся і градовину. Остережыня выдано для парунадцетьох повітів в Малопольскым Воєвідстві, в тым для ґорлицкого, новосандецкого, новоторжского і міста Новый Санч. Остережыня обовязувало од вчера, од год. 19.00 до днешнього дня, до 10.00 год.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі