Голосник

Сумар дня на 10. серпня/авґуста 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 10. серпня/авґуста 2020 р.


Mалопольскє воєвідство буде мало нового воєводу

Малопольскій воєвода Пьотр Цвік был одкликаный з функциі. В послідній тыжден липця/юлия воєвода был в Ґорлицях і ґарантувал 40 млн злотых дофінансуваня на вывезіня токсичных субстанций з бывшой Рафінериі. Як подало Міністерство Внутрішніх Справ і Адміністрациі, премєр Матеуш Моравєцкій одкликал Пьотра Цвіка з функциі воєводы в пятницю, 7. серпня/авґуста. Покля што не знатя, яка была причына такого рішыня. Пьотр Цвік полнил функцию воєводы од 2. червця/юнія 2017 рока. Заступит го Лукаш Кміта.

Параліж діяльности курортів, м.ін. Крениці

Як сме перед парома днями інформували, з увагы на збільшаюче ся чысло заражынь коронавірусом в Польщы, Міністерство Здоровля ввело реґіоналізацию. В повітах червеной зоны, тє. такых, в котрых показник новых заражынь коронавірусом єст найвысшый, обовязуют більшы ограничыня. Єдным з такых повітів єст Новый Санч. В місцях такых введено м.ін. обовязок закрыти санаториі. В сандецкым субреґіоні такє рішыня аж і спричынило параліж діяльности курортів. Примірами можут быти такы курорты як Крениця, Мушына або Пивнична, де в великій мірі то курортникы засиляют економіку. Інформациі про тото, котрый повіт был обнятый даном зоном, мают быти реґулярні актуалізуваны, найменьше двараз на тыжден.

Скансесн в Саноку зо Золотом Пінезком

Музей Народного Будівництва в Саноку был выріжненый з нагоды 15. річниці одкрытя Маp Google. То Золота Пінезка – нагорода для найбарже доціненых хоснувателями Маp Google туристичных атракций в каждым з воєвідств. В підкарпатскым воєвідстві нагородженый был лем саноцкій скансен, першый і найбільшый, як іде о чысло згромадженых обєктів, етноґрафічный музей в Польщы, одкрытый по ІІ світовій войні. Подля орґанізаторів конкурсу, Етноґрафічный Парк в Саноку єст єдным з найкрасшых музеів під одкрытым небом в Европі. Надіют ся, што каждый, хто путує по Підкарпатю, найде час одвидіти тото місце. Заохочают тіж видіти околиці, близшы і дальшы, тоты знаны і тоты менше очывидны, а тіж підпорювати своі улюблены місця, лишаючы опініі, вказівкы або знимкы на Мапах. Дотепер передано 12 Золотых Пінезок.

Календар з лемківскыма церквами

Выдавництво Лібра печатало календар «Лемківскы Церкви 2021». Нашли ся в ним фотоґрафіі храмів, якы сут вписаны в лемківскій ландшафт і в якых часто мож видіти барз цінны стары іконы, што сут культуровом спадковином давных і теперішніх жытелів Лемковины. В календари на 2021 рік найдеме фотоґрафіі церкви в Квятони, Поворознику, Війковій, Біличній, Святковій Великій, Волівци, Чарній, Команчы, Овчарах, Бересті, Крампній і Ждыни. Зазначены сут тіж найважнійшы церковны свята. Публикацию придбати мож на інтернетовым сайті выдавництва.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі