Голосник

Сумар дня на 8. жолтня/октобра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы lem.fm+ на ден 07. жолтня/октобра 2019 р.

Літературный вікенд на Карпатскій Руси

В вікенд, 5.-6. жолтня/октобра, в Рускій Бурсі в Ґорлицях та в Біловежы проходила ХХVII Лемківска Творча Осін. То шторічна стріча літератів, завдякы котрій публика має нагоду познати сучасну русиньску творчіст. Того рока серед запрошеных гости были Павел Коробчак з Вроцлавя та поетеса зо Словациі – Данєля Капральова. З ліричным словом, не лем бесідуваным, выступила артистка з Украіны – Наталия Криничанка. Петро Трохановскій і проф. Олена Дуць-Файфер выголосили доповіди про Александра Павловича. Тогорічна Лемківска Творча Осін присвячена была як раз памяти будителя, з нагоды його 200. річниці народжыня. Другій ден Осени проходил на Пряшівскій Руси, де прожывал Павлович. Проґрам одбыл ся в Біловежы. На ґальовым концерті запрезентували ся Біловежанка, Терочка та індивідуальны выконавці.

Будут розправляти про Гарасимовича

29. і 30. листопада/новембра в Краковi одбуде ся медженародна конференция пiд наголовком «Єжы Гарасимович – поета Кракова, поета Карпат. Проба нового одчытаня». Одбуде ся она на Педаґоґiчным Університеті i в Журналистичным Клюбi «Під Грушом». На стрiчы бесідуваны будут м.ін. такы темы як представлiня Кракова як мiста памятників ци вказаня свiта Лемкiв в вершах Гарасимовича. Орґанізаторами конференциі сут Кафедра Польской Літературы XX Столітя, Iнститут Польской Філолоґii, Педаґоґiчный Университет в Кракові та Карпатскє Товариство. Єжы Гарасимович был поетом, якій в своіх вершах часто описувал природу, головні Бєщады. Часто тіж споминал на культуру Лемків. Был номiнуваный медже іншыма до Нагороды Міністра Культуры і Штукы.

Фотоґрафічный конкурс

Маґурскій Нацийональный Парк орґанізує 15. едицию фотоґрафічного конкурсу «Маґурскы Краєвиды», якій напрявленый єст на молодіж середніх шкіл. Головном задачом конкурсу єст вказати особливу красы того терену, або з огляду на природу, або на архітектуру. На обшыри парку находит ся вельо лемківскых памятників, такых як церков в Крампній ци в Полянах. Під охороном єст гев коло 800 ґатунків рослин, з чого аж 12 можеме найти в Польскій Червеній Книзі Рослин, і більше як 200 ґатунків звірят. Конкурсовы працы треба выслати до 8. листопада/новембра того рока.

Новый туристичный пут

В остатнім часі Польскє Туристично-Краєзнавче Товариство одділ Коросно ознакувало новый зеленый шляк, што веде на Камін над Яслисками – є то єден з верхів Низкого Бескіду в Граничным Пасмі. Шляк зачынат ся в Липівци. Через цілу дорогу мож смотрити на околичны верхы, такы як Токарня ци Шклярска Баня, з самого Каменя при добрій хвили мож видіти Лацкову – найвысшый верх Низкого Бескіду, а часом аж і Татры. В половині трасы зачынат ся «Спіритусова Дорога» – част давного гандльового шляку, котрый ішол на Мадяры. Більшіст трасы находит ся в резерваті «Камін над Яслисками», де хоронены сут типовы дла Карпат буковы лісы, в якых жыют нп. волкы ци медведі.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі