Голосник

Сумар дня на 9 липця/юлия 2019 р.

Приносиме Вам сумар медіяльной ґрупы лем.фм на ден 9 липця/юлия 2019 р.
30-літя часопису «Бесіда» та 35-літя явліня ся першого по войні лемківского часопису «Голос Ватры»

Уж в тым тыжни, т.є. 12. липця/юлия, святкувати будеме 30-літя часопису «Бесіда» та 35-літя явліня ся першого по войні лемківского часопису «Голос Ватры». Торжественный проґрам пройде в конференцийній сали Містецкого Підприємства Комунального Ґаздуваня в Креници. Зачне ся одкрытьом свята, котре вюл буде ведучый Стоваришыня Лемків, Андрий Копча. Дальше, о істориі «Бесіды» і працы над ньом оповіст Петро Трохановскій, головный редактор часопису. Пак буде доповід Марты Ватраль з Ягайлоньского Університету о тым, як «Бесіда» формувала лемківскіст. Выступлят тіж гості і кореспонденты часопису. Буде і артистичный проґрам, в рамках якого выступлят Юлия Дошна, Сусанна та ансамбль Барвінок з Камюнкы. Проґрам закінчыт ся одкрытьом принагідной выставы і свобідном бесідом. Подію орґанізує Головный Заряд Стоваришыня Лемків і редакция часопису «Бесіда», а медияльным партнером ювілею першых повоєнных русиньскых медий в Польщы остає Медияльна Ґрупа Лем.фм.

Премєра публикациі п.н. «Лемківскє весіля в Святковій Великій»

Выдавництво Жызновскі сердечні просит на премєру найновшой публикациі п.н. «Лемківскє весіля в Святковій Великій» авторства Болеслава (Василя) Баволяка. Премєра одбуде ся 14. липця/юлия т.р. вчас XVIII Крампняньской Історичной Парады в Святковій Великій. Вчас стрічы буде можливіст побесідувати з автором та отримати автоґраф. XVIII Крампняньска Історична Парада зачне ся о 13 год. на пляци перед церквом в Святковій Великій. В проґрамі окрем історичного видовиска «Пуласкйі під Святковом» будут і концерты народной музикы, ярмак домашнього ремесла, реґіональне ідло та гры і забавы. Вступ дармо.

Выстава «Скопіє – місто, архітектура і кумшт солідарности» в Кракові

Медженародный Центр Культуры в Кракові од 10. липця/юлия до 20. жолтня/октобра буде презентувал выставу пн. «Скопіє – місто, архітектура і кумшт солідарности». Выстава возникла завдякы спілрацы краківской інституциі та Музею Модерного Кумшту в Скопіє. Першый раз буде мож видіти творы, котры на штоден презентуваны сут в македоньскым музею, котры были переданы як дарункы од артистів з ріжных держав світа по 1963 р. 26. липця/юля 1963 р. барз міцне землетрясіня в долині рікы Вардар розрушыло ціле місто Скопіє. Знищеный товды был м.ін. і найважнійшый македоньскій музей. То была траґедия, яка порушыла цілый світ, прото вельо люди, інституций, держав і – наконец – Орґанізация Зъєднаных Наций поспішыли на поміч Югославіі. Архітектонічный конкурс на концепцию одбудовы міста выграли польскы архітекты – Адольф Ціборовскій і Станіслав Янковскій. Польскы архітекты запроєктували м.ін. і новый будинок Музею Модерного Кумшту в Скопіє. Коли забезпечены были першы потребы, на поміч пришли артисты з цілого світа, якы рішыли дарувати Македонцям своі творы, жебы новый музей достал колекцию, яка бы была єдном з найважнійшых презентаций модерного кумшту во світі. На краківскій выставі першый раз презентуваны будут образы, різбы і інсталяциі польскых артистів – жертводавців з 1963 р. А серед них почестне місце занимат образ пн. «Місто в горах»,  дарунок од Лемка – Юрия Новосільского.

Свято Лосяньскых Мазярів

4 серпня/авґуста т.р. в Мазярскій Загороді в Лоси одбуде ся Свято Лосяньскых Мазярів. Буде нагода дознати ся што і як ся палит в пересічній мазярскій мастерни, а і чом сесе і оне мазяр бере зо собом в торговий світ своім табором. Будут варштаты, ріжного рода конкурсы, выставы та концерты. Выступит м.ін. Оркєстра Св. Миколая. Орґанізаторами подіі сут: Музей Дворы Карвациянів і Ґладышів в Ґорлицях та Ґмінный Осередок Культуры, а єдным з партнерів – Польска Нафтово-Ґазвоа Компанія. Медияльный патронат тримат радийо ЛЕМ.фм.

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі