Голосник

Сумар дня на 9. вересня/септембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 9. вересня/септембра 2020 р.


Ци потомкы выселеных Лемків вернут з Украіны до Польщы?

Шеф Канцеляриі Премєра Михал Дворчык подал в пятницю, 4. вересня/септембра, што уряд влады радит над розвязанями, котры мают злегшыти оселаня ся в Польщы потомків громадян І і ІІ Польской Республикы, якы жыют тепер за границьом а декляруют звязок з Польщом. В 2007 р. введеный был закон про Карту Поляка, новелізуваный в 2016 р., тепер зачынают дальшы роботы. Дворчык заповіл, што уряд урухомит проґрам, котрого цілю буде підтримати Поляків поза границями державы. Додал, што особливый тиск кладеный буде на Поляків на Сході, якы жыют на кресах І і ІІ ПР. Шеф Канцеляриі Премєра выказал, што в попередній каденциі партия ПіС збільшыла фонды на підпору Поляків за границьом і одкрыла вельо проґрамів. В тій каденициі покликано полномічного влады дс. Полоніі і Поляків поза границями. Остал ним Ян Дзєдзічак.

Новый єпископ Крижевацкой Грекокатолицкой Єпархіі

Вчера папа римскій Франциск призначыл за нового єпархіяльного єпископа Крижевацкой Грекокатолицкой Єпархіі дотеперішнього апостольского адміністратора sede vacante отця Міляна Стіпіча. Інформувал о тым порталь Vatican News. Крижевацка Єпархія, котра має і русиньскых вірных, была основана в 1777 році, і є про грекокатоликів ріжных нацийональности, котры жыют на териториі Хорвациі, Словениі та Босні і Герцеґовины. Історичным центром єпархіі є місто Крижевці в центральній Хорвациі, де є і Катедральный Собор Пресвятой Тройці. Уряд єпархы і семінария находят ся днес в столици державы Загребі. Крижевацка Єпархія мала за даныма з 2018 р. більше як 21 тисячів вірных, 46 парохій, котры обслугувало 37 священників, а в єпархіі было і 40 монахынь.

Найчысленнійша меншына в Польщы орґанізує поломництво в Чехах

В неділю, 19. вересня/септембра, пройде Поломництво Народів, котре орґанізує німецка меншына, а докладні – Союз Німецкых Соспільно-Культурных Стоваришынь в Польщы. Ювілейне, 25. Поломництво пройде в Санктуарию Мария Галіф в чешскых Златых Горах. Поломництво громадит традицийні членів німецкой меншыны в Польщы, але тіж поломників з Польщы, Німец і Чех. Німецка меншына є найчысленнійшом серед узнаных законом нацийональных меншын в Польщы. Подля повселюдного списку з 2002 рока німецку нацийональніст задеклярувало близко 153 тис. осіб. Найвеце Німців жыє в опольскым воєвідстві. Од 1991 рока німецка меншына реґулярні зголашат своіх кандидатів в парляментарных выборах з комітету «Німецка Меншына». Комітет нацийональной меншыны не єст ограниченый выборчым порогом 5% голосів в скали державы, зато німецка меншына вельократні од того часу мала своє представництво в польскым парляменті. В теперішній каденциі представником є посол Ришард Ґалля.

Поміч в Польковицях для самосписуючых ся ґаздів

До 30. листопада/новембра тырват Повселюдный Рільничый Спис 2020. Жебы злегшыти ґаздам выполнити тот обовязок, в Выділі Середовиска і Сельскых Обшыри Уряду Ґміны Польковиці зрыхтували компутерове становиско до проведіня самоспису. В разі потребы робітникы Ґмінного Спискового Бюра поможут в мериторичных ци технічных квестиях. Рільничый спис єст обовязковый. Списати мож ся на три способы: через інтернетовый самоспис за посередництвом аплікациі з формулярьом, што доступна єст на сайті Головного Статистичного Уряду, вчас телефонічной бесіды або, од 1. жолтня/октобра – вчас безпосередньой стрічы з тереновым списувачом. Компутерове становиско в Уряді Ґміны Польковиці доступне є в годинах роботы уряду, але скорше треба ся телефонічні добесідувати.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі