Голосник

Światowa Rada Rusinów wybrana!

Od czwartku, 29 czerwca 2017 r., w chorwackim Osijeku odbywa się XIV Światowy Kongres Rusinów i VIII Światowe Forum Rusińskiej Młodzieży. Po odczytaniu sprawozdań, wystąpieniach delegatów i gości, głównym punktem trzeciego dnia posiedzeń były wybory nowej Światowej Rady Rusinów, która będzie koordynowała pracę ŚKR przez następne dwa lata.

Nowością na tegorocznym ŚKR była procedura wyborów szefa ŚKR. Dotychczas wybierany był spośród członków Światowej Rady Rusinów, ale według nowoprzyjętego statusu wybierają go wszyscy obecni delegaci. I tak, po zgłoszeniu przez delegacje poszczególnych państw swoich przedstawicieli do ŚKR, w wyborach kandydowali Mykoła Bobynec (Ukraina), dr Stepan Ljavynec (Węgry, dotychczasowy szef ŚKR) i John Rigetti (USA). Taka wyborcza procedura wywołała kolejne nowości – kandydaci musieli przedstawić swój program wyborczy i przekonać do siebie większość delegatów.

W przemowach każdego z trzech kandydatów pojawiły się ważne dla wspólnoty rusińskiej sprawy – zarówno w lokalnej, jak i ponadregionalnej przestrzeni, dlatego wybór nie był łatwy. W pierwszej turze głosowania najwięcej głosów otrzymał Mykoła Bobynec, drugi był dr Stepan Ljavynec, ale ostatecznie wyniki wyborów zostały rozstrzygnięte w drugiej turze, którą wygrał drugi z wymienionych. Dr Ljavynec został nowym szefem Światowej Rady Rusinów na kolejne dwa lata.

Życząc nowej Radzie sukcesów w swojej działalności, przedstawiamy jej pełny skład:

  • Stepan Lajvynec (Węgry) – szef ŚKR,
  • Mykoła Bobynec (Ukraina),
  • Martin Karaš (Słowacja),
  • Andrzej Kopcza (Polska),
  • Djura Papuga (Serbia),
  • John Rigetti (USA i Kanada),
  • Gheorghe Firczak (Rumunia),
  • Janko Czopik (Czeska Republika),
  • Mijo Šajtoš (Chorwacja),
  • Svetlana Mureșan (Światowe Forum Rusińskiej Młodzieży).

 

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі