Голосник

Такы самы патріоты…


Є то єдна із найконтроверзнішых особ Закарпатьской области Україны. Парафразовати єден фіґель, могли бы сьме повісти: Прийде до корчмы правник, псіхолоґ, економ, теолоґ, выдаватель, громадьскый діятель, монах, єпіскоп, народный депутат і Мадярь, і качмарь повість – вітайте пане Бедь. Гей, тото вшытко є Віктор Бедь. Велкиый патріот воюючій проти „сепаратістів“, або сам „сепаратіста“?

Віктор Бедь, котрый быв єпіскопом мукачівскым і карпатьскым Україньской автокефалной православной церькви, днесь є на тій посаді в рамках Православной церькви Україны, довгодобо будовав собі образ великого україньского патріота. Проявльовав то різныма способами. Богослужіня за „Русинів-Українців“, котры ся у 1919-ім році хотіли в Хусті приєднати до Україны ці браня участи на різных націоналістічных подіях – то лем мала часть твердой патріотічной роботы Віктора Бедя.

Припомяньме далшы два факты, повязаны з Віктором Бедьом. Быв то Орест Дідух, втогды піддіакон Україньской автокефалной православной церькви, котрой в Закарпатській области быв єпіскопом Віктор Бедь, хто у 2017-ім році палив зо своїма колеґами русиньскый флаґ і зробив собі з того іщі і відео. Тото пізніше стягнув, кедь єм на то звернув увагу. Што зробив добрый пастырь Бедь – єпіскоп, хрістіан? Діштанцовав ся од такых чінів свого піддіакона? Ніт. Факт чісло два. Быв то Віктор Бедь, котрый рік по паліню русиньского флаґу сам выступив публічно проти Русинів. У фебруарі 2018-го року му перешкаджала допереду оголошена дішпута Русинів на тему розвитку културы Русинів. Културы. Підписав ся втогды під зверненя, в котрім ся жадали державны орґаны, жебы не дозволити тоту подію „сепаратістів“. Така подія за його думками огрожовала теріторіалну цілость Україны, на такій події ся презентує „загранічне політічне русинство“, котре лем хоче розбити українськый народ.

Днесь ся не треба гнівати на Віктора Бедя за його протирусиньскы выступы. Днесь ся на тім мож лем сміяти, бо то злодій кричав, жебы поїмати злодія.

Віктор Бедь пару днів тому написав на своїм профілі на сіті Facebook, же аж до презідента Мадярьска дістало ся його выголошіня о тім, же ся зрікать свого гражданства загранічного Мадяря. Великый патріот Україны, котрый святкує День соборности, прославлять тых, котры в Хусті хотіли приєднати ся сто років тому до Україны, котрый не бракує на націоналістічных подіях, котрый іде проти Русинів, нараз вказує ся як „загранічный Мадярь“.

Жебы было ясне, проблемы в тім виджу два. Обидва моралны, што є в припаді „єпіскопа“ доста смутне конштатованя. Проблем не виджу в тім, же має хтось мадярьске гражданство як загранічный Мадярь, кедь то Мадярьско уможнює. Проблем є в тім, же є то про загранічных Мадярів, котры окрім іншого мають екзамены із мадярьского языка. Яке мадярьске походжіня документовав Бедь, то не знають ани україньскы медії. Як зробив екзамен із мадярьского языка, то не знають так само. Значіть схосновав преосвященый лож, жебы здобыти бенефіт загранічного Мадяря?

Проблем чісло два є в тім, же націоналістічны кругы, в котрых рушать ся і Бедь, часто нелем по Русинах выкрикують, же хотять розбити теріторіалну цілость Україны, але і по Мадярях, котры суть штораз веце терньом в оку містных і київскых властей, і суть крітікованы за мадярьске гражданство, бо присігають чуджій державі. Відео з мадярьского конзулату, де проходить передаваня паспортів із присягов мадярьскій державі, была файнотка про націоналістів, жебы рыти до Мадярів на Україні, жебы їм кричати, же суть далшы, котры розбивають теріторіалну цілость. І Бедь, котрый, як єм спомянув, в тых кругах рушать ся, котрый сам кричав, же Русины штось ідуть розбивати, спокійно, з чістым сумліньом міг присігати на мадярску державу?

Кедь бы выразити ся церьковным словником, потім треба повісти, же Віктор Бедь є прелесть. Шпекулує ся і о тім, ці бы ся колись признав ку свому гражданству, кебы то не было так, же то не він ся зрікать гражданства, але же му го хотять взяти. Взяти на основі факту, же його мадярьске походжіня вказало ся лжов.

Ці то уж є так, або іншак, потверджує то єдно. Найвекшы „україньскы патріоты“, котры вышли із Підкарпатя, суть такы самы теперь, якы были і в минулости. Не суть то патріоты, а люди, котры обернуть ґерок так, як треба. Спомяньме, же то і пан Волошин быв наперед великый мадярон. Тоты стежкы суть давно знаны.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Жрідло фотоґрафії: Pixabay.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі