Голосник

Теодозия Латтова просит на фестіваль – проґрам «Говорить Пряшів» – пятниця, 20.00 год.

Радийо Русин.фм з Братиславы як каждый тыжден приносит порцийку вісти о плянуваных культурных подіях і роботі русиньскых інституций – музею, театру і ансамблю Пульс.

В Книжници.фм бібліотекар Ігор Латта буде чытал фраґменты оповіданя Яны Сташковой пн. Дідко-чудак.

Целебритом того тыжня буде Петро Ґыбей – священник, педаґоґ, церковный єрарха, політичный і культурный діяч серед Русинів на Підкарпатскій Руси. Вродил ся на Підкарпатю, в селі Кальник приналежным до Мадярского Королівства. Студиювал в ужгородскій ґімназиі, а пак в центральній богословскій семінариі в Будапешті. По высвячыню был префектом ужгородской семінариі і професором церковной істориі і канонічного права там же. В дальшых роках был професором в ґімназиі, директором алумнею (бурсы) і настоятельом кафедрального собору Воздвыженя Честного Хреста. Был спілосновательом і директором выдавництва УНІО в Ужгороді.

Петро Медвід в Перличках прочытат короткы вісти надрукуваны в підкарпатскій ґазеті «Карпатска Неділя» в серпни/авґусті 1940 р. Будеме споминати оголошыня про гляданя ґаздыні для священників, таборы для діти в Дебречыні і про записы на студиі в Дебречыньскым Університеті. Буде і траґічна істория про утрачыня жытя при катастрофі аеропляну двох вызначных сынів підкарпатской землі. І основна віст про запрошыня цілого народу на величезны одпустовы торжества до найважнійшого грекокатолицкого поломнического місця – до славной місцевости Марияпоч.

Теодизия Латтова в Припоминці зажелат нам – «Най вас обходит біда головно на фестівалях. Іддте медже люди…». Теодозия Латтова просит на фестівалі, а сама спомяне на славну Ватру в Малым Липнику.

на фото горі – Дебречын, wikimedia

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі