Термін асістованого списованя буде довшый

Пандемія нового тіпу коронавірісу приность і зміны в списованю жытелів, котре на Словакії має проходити од 15-го фебруара до 31-го марца 2021-го року. На засіданю влады словацькой републікы, котре проходило в середу 20-го януара, схвалили продовжіня терміну асістованого списованя.

Пропозіція закона, котру приготовив Штатістічный уряд Словацькой републікы, теперь піде до парламенту. Там бы ся о тім мало голосовати лем формално, кедьже владна коаліція має в Народній раді Совацькой републікы конштітучну векшыну.

Списованя жытелів буде на Словакії проходити першый раз повно електронічно. Старчіти ку тому буде компютер, смартфон ці таблет. Люди, котры не будуть годны списати ся такым способом самы, можуть пожадати о поміч асістентів, котрых буде мати кажде село і місто.

Таке асістоване списованя бы ся по новому мало в новім терміні, конкретно од зачатку апріля до кінця октобра 2021-го року. Причінов є, жебы ся не звекшовало різіко огрожіня здоровля найвеце зранительной ґрупы жытелів хворотов COVID-19 в часі кулмінуючой пандемії.

„Взглядом на пандемічну сітуацію, на основі днешнього рішіня влады, посувать ся термін асістованого списованя, жебы сьме охранили зродовля вшыткых участных. Асістоване списованя ся в смыслі новелы закона зачне од 1-го апріля і тырвати буде найпізніше до 31-го октобра 2021-го року,“ повіла про аґентуру TASR ґенерална директорка Секції соціалных штатістік і демоґрафії Штатістічного уряду Словацькой републікы Людмила Іванчікова.

Списованя жытелів рахує з тым, же особы, котры не суть в стані самосписати ся електронічно, мають можность зробити то з асістентом. „В одношіню ку сітуації сьме пожадали о зміну закона, де сьме асістентів вытягли з того першого кола списованя і перенесли їх до другой части, до такзваного досписованя, котре сьме продовжыли до кінця октобра,“ повів председа Шатітістічного уряду Александер Баллек.

Значіть, покля хтось потребує асістента на списованя, треба раховати з тым, же асістенты будуть ходити аж по 31-ім марці.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz