Голосник

Трудный час для Крениці. Туристы і курортникы одкликуют приізды

Минулого рока в зимовым сезоні в Креници продано коло піл мілийона нічлігів. Тепер ани нихто не подумат о такых статистиках.

Крениця є добрі знаном туристичном дестинацийом та попуярным курортом. Прожыват в ній парунадцет тисячів осіб. Разом з Краковом, Закопаным ци Вєлічком, зачыслят ся місточко до найбільшых атракций Малопольщы. Не мала в тым заслуга Никыфора, про котрого приізджают на полудне туристы.

Великє чысло жытелів Крениці робит в готелярскій ци ґастрономічній голузи та в санаториях. Не чудує, што вельо осіб старат ся рішынями о ограничыню діяня реставраций, барів, кавярен та комунікатом Нацийонального Фонду Здоровля про стриманя діяльности санаторий. Згідні з ним особы, котры достали дохторску диспозицию на лікуваня, будут мочы зреалізувати ю в пізнійшым терміні. Окрем курортників до Крениці престают прізджати туристы, через што більшіст властителів нічліговых обєктів рішыла часово заперти своі інтересы. Брак туристів і курортників то брак приходів для Крениці.

Част санаторий дале діє

Єднак тоты, котры зачали лікуваня перед 13. марця, значыт перед розпоряджыньом міністра здоровля, можут продолжати терапію. Більшіст курортників рішыла остати, некотры резиґнуют, боячы ся можливости заразити коронавірусом.

В діючых санаториях насилено середкы осторожности: курортникы мусят інформувати про кажде опущыня будинку, при повороті провірят ся ім температуру тіла. Одкликано вшыткы прогулькы. Лем фізийотерапевтичны процедуры проходят згідні з гармоноґрамом.

«Доходят до нас сиґналы про одкликуваня туристичных приіздів, головні в готелях і пенсийонатах, а тіж прогульок. Нашым щестьом в нещестю є тото, што превенцийны середкы были введены в марци, а не в середині зимового ци літнього періоду» – повіл вчас надзвычайного засіданя рады міста бургомайстер Пьотр Рыба.

Властителі готелів і реставраций надіют ся, што уж в майовый вікенд туристы вернут до Крениці і ситуация ся унормує. Рахуют тіж на поміч власти Крениці, прим. через обнижыня податку од нерухомости за час, коли не можут фунґувати і сут властиві заперты. Для більшости малых предприємців органичыня звязаны з коронавірусом можут скінчыти ся поважныма фінансовыма проблемами.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі