Голосник

Ци Інститут Нацийональной Памяти змінит становиско?

На сайті petycjeonline.com перед парома днями явил ся одкрытый лист утвореный др габ. Оленом Дуць-Файфер до власти Інституту Нацийональной Памяти. Справа іде о блокуваня Інститутом проєкту упамятніня 100. річниці проголошыня Руской Народной Республикы Лемків.

Розходит ся конкретні о поміщыня двоязычной таблиці в історичным місци во Фльоринці, де 5. грудня/децембра 1918 р. прошло віче, котре згромадило 500 делеґатів зо 130 сел Лемковины. Таблиця часово поміщена є в Рускій Бурсі в Ґорлицях.

В листі до власти Інституту Нацийональной Памяти Олена Дуць-Файфер покликує ся на ґарантуваны Конституцийом Польщы права та уставу з 2005 р. о нацийональных і етнічных меншынах та о реґіональным языку. ІНП в своім одмовным писмі з листопада/новембра 2018 р. інформувал, што не може підтримати думкы упамятніня Руской Народной Республикы Лемків, зато што одмітувала она можливіст приналежности Лемковины до польской державы.

Каждый, хто думат, што проклямация республикы во Фльоринці є важным моментом істориі Лемків, котрый зінтеґрувал соспільство і укріпил лемківску достоменніст, може підписати ся під петицийом.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі