Голосник

“Тыжден допереду” (нажыво) – Приходит баба до дохторя – понедільок, 20.00 год.

Специялісты од медицины, котры дадут рады на легкы і тяжкы хвороты, днес вечер будут ординувати, нажыво, в краківскым студию радия Руской Бурсы ЛЕМ.фм. Пан дохтор і медсестра поставлят діаґнозу, проґнозу, епікризу і сурпризу.

Днес до пана дохторя запрашаме бабы і хлопів. Вшыткых немічных, котры ґанчуют, недомагают, ослабли, простудженых, або такых, котрых пригріло сонце. Своі болячкы мож зголашати до нас през комунікаторы – то з огляду на епідемійолоґічне загорожыня. Клиніка радия ЛЕМ.фм отворена буде од 20.00 годины за лемківскым часом.

дає рады на хвороты

Перший езотерычний проґрам Тыжден допереду… лем в радию Руской Бурсы. І желаме Вам доброго ефіру.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі