Голосник

У Свіднику будують просторы і про ансамблі Маковіця і Маковічка

Новы просторы, котры выникають прибудованьом ку сучасному будинку Піддукляньского освітнього центру у Свіднику, будуть служыти на різны актівности. Їх частьов буде і танечна сала про членів Фолклорных ансамблів Маковіця і Маковічка.

Як інформовала словацьку пресову аґентуру TASR Марія Пайзінкова, директорка Піддукляньского освітнього центру, членів тых ансамблів є понад 200. На свої нацвікы дотеперь хосновали просторы, котры мали арендованы.

Пересвідчіли ПСК

„Кедьже освітній центер є в будові з 1924-го року, не годны сьме дозволити собі много, што до реконштрукчных робот внутрі. Діспонуєме ставебнов парцелов, котра не была забудована, зато сьме вырішыли, же спробуєме даякым способом через даякы фонды здобыти грошы, жебы добудовати просторы,“ повіла про аґентуру Пайзінкова.

Но тото ся освітньомо центру не подарило. За Пайзінковой словами малохто підпорить будованя новых обєктів. Але і так мав центер щастя. Діялность Маковіці і Маковічкы пересвідчіла веджіня Пряшівского самосправного краю (ПСК), же тоты ансамблі заслужать собі мати добры просторы, і так жупа підпорила проєкт добудованя нового обєкту.

Планують мултіфункчный простор

З роботов ся зачало минулый рік. Директорка Піддукляньского освітнього центру інформовала, же долов бы мали быти выставны просторы, на першім штоку буде танечна сала з музичным простором і технічным забезпечіньом, котры ансамбель потребує.

„Выставны просторы не будуть хосновати ся лем як просторы на реалізацію выставок – фотоґрафічных, вытварных, но плануєме з того зробити мултіфункчный простор,“ повіла Пайзінкова.

І кедь на літнє кіно хоснує ся парк коло будовы, за їй словами нич не перешкаджать тому, жебы ся у выставных просторах в часі зимы і осени промітало. Піддукляньскый освітній центер буде подля директоркы мати будову, де буде мож реалізовати актівности різного заміряня – умелецькы, індівідуалны і актівности в ґрупах.

Колавдація найскоріше у фебруарі

Цілковы вытраты на выбудованя нового обєкту суть приблизно в сумі 700 тісяч евр. Роботы мали быти докінчены до кінця октобра, но подля Пайзінковой колавдація скоріше як у фебруарі 2020-го року не буде. Моментално пізнить ся наприклад з роботами коло вентілації. Перша етапа была груба ставба. Друга етапа є о внутрішнім выбавліню, а тота  ся із причіны публічного обстараваня зачала доста пізно.

„Термін нас барз не тискать, што дотулять ся нашого зряджователя і того, хто нам грошы давать. Нас тискать термін робочій, были бы сьме вже найрадше у властных просторах,“ додала директорка Пайзінкова.

Маковіця

Фолклорный ансамбель Маковіця належыть меджі найстаршы народностны колектівы на Словакії. Од свого выникнутя у 1956-ім році аж дотеперь репрезентує културу Русинів. Його зряджовательом є Піддукляньскый освотній центер у Свіднику.

Ансамбель выступав на многых домашній подіях і фестівалах, но перешов і практічно цілу Европу а часть Азії. Успіхы почас свого існованя здобыв і на многых конкурзных переглядках. В році 2011 му была уділена Ціна председы Пряшівского самосправного краю за выняткову презентацію народностной културы і вынятковы успіхы досягнены пошырьованьом културной дідовизны предків.

Дітячій ансамбель Маковічка выникнув у 1997-ім році, жебы приготовльовати діти про ансамбель Маковіця. Суть в нім діти од 7 до 14 років і так само належыть під освітній центер.

Жрідло фотоґрафії: Nikita Bezecná / Fotograf.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі