Голосник

Улічска долина перейде на природі близке господаріня. Надію видять в турізмі

Запроваджіня природі близкого господаріня в лісах в справцьовстві державного поднику Лісоземледільскый маєток Уліч (Lesopoľnohospodársky majetok Ulič) поважує його новый директор Маріо Перінай за пріоріту.

Як повів про аґентуру TASR, такый приступ в области з веце храненыма теріторіями поважує за нелем желаный, але видить в тім і потенціал тырвало утримательного реґіону Улічской долины. Перінай говорить і о потребі посилніня робітницького персоналу, а так само хоче орьєнтовати часть діялности поднику на турістічный рух, інформовала аґентура.

Природі близке господаріня

„Дотеперішній підростовый способ господаріня быв повязаный з такзваныма рубанисками, котры люди спринимають як голорубы. Пришов час, коли поважуєме тоту сістему за застарілу,“ повів Перінай. Пояснив, же природі близке господаріня, котре в практіці копірує процесы природно одбываючі ся в пралісі, докаже забезпечіти єднакый обєм здобытого дерева без радікалного засягованя до образу країны.

Ефект того має быти такый, же чоловік при погляді на ліс не збачіть, же в нім проходить даяка людьска діялность, припадно, же є мінімална. Но директор поднику припомянув, же на тото собі іщі навщівник Полонин буде мусити почекати.

„Природа потребує час, покля ся бывше господаріня зацілить. Но вже теперь перестанеме рубаниска розшырьовати дале.“

Новы робочі місця

Кедьже природі близке господаріня є в поріваню з підростовым способом складніше на роботу, при єднакім обємі здобытого дерева треба веце робочой силы. Зато поважує Перінай запроваджіня новых метод  і за наповньованя задачі поднику давати в реґіоні з непрязным демоґрафічным трендом соціалны ґаранції.

До Лісоземледільского маєтку по його наступліню до функції прияли 13 новых робітників, головно жены, котры занимають ся пестованьом. „Наперек тому, же сьме на тім были економічно плано, тых людей сьме взяти до роботы мусили. Їх невзятя бы про подник значіло векшы шкоды як выплачана платів,“ доповнив.

Крокы про спокійность турістів

На теріторії, на котрій господарить Лісоземледільскый маєток Уліч, є сім народных природных резервацій і дванадцять природных резервацій. І зато є то актрактівне місце про турістів.

Перінай собі усвідомлює крітіку лісників од людей за то, же хоснують турістічны стежкы і звожують по них дрыва. Як повів, наперед ся тадыль звозили дрыва, аж пак там хтось запропоновав турістічну стежку, но доповнив, же подник в тім зробив крок і про спокійность турістів.

Заказоло ся звозити дрыва по нахоснованішій турістічній стежці, котра веде до Стужиці. Лісоземледільскый маєток має так само в плані коло турістічных стежок дати лавочкы і оправити студникы, котры коло них суть.

Надія в турістічнім русі

Кедьже Перінай знать якый є сучасный тренд на рынку з деревом, поважує якраз турістічный рух за область, з котрой бы міг державный подник в будучности профітовати.

„Скінчіли сьме з невыгодным арендованьом нашых турістічных хат і зачали сьме їх понукати на арендоване уквартельованя. Зачали сьме з того мати цалком добры грошы,“ приближыв. Лісоземледільскый маєток Уліч ся так само в рамках проєкту мало розвитых реґіонів намагать здобыти дотацію на выбудованя лісного научного пішника.

Жрідло фотоґрафії: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі