В Братіславі буде выставка Ґайовых

В днях 19-го децембра 2017-го року аж 14-го януара 2018-го року в братіславскій ґалерії Umelka буде мож видіти двоґенерачну выставку двох русиньскых малярів – отця і дівкы, під назвов Andrej Gaj (1932 – 2016) & Anna Gajová.

Як пише куратор выставкы Йозеф Ріділла, в припаді выставльованых образів академічного маляря Андрія Ґая піде о реіншталацію выставкы, котра перед часом была приготовлена Шарішсков ґалерійов у Пряшові.

Андрій Ґай (29. 1. 1932 р. Суків – 15. 2. 2016 р. Пряшів) належав ку повойновій ґенерації малярів, котра задавала напрямы подобы вытварной културы Пряшова і выходной Словакії майже до кінця столітя. Штудовав на Высокій школі вытварных умень в Братіславі, де му были ґаранційов якостного приготовліня адепта уменя в мултіжанровім выражіню професоры як Ладіслав Черніцькый, Петер Матєйка, Ян Желібскый ці далшый вызначный русиньскый малярь Дезідерій Миллый.

„Андрій Ґай быв єдным із остатніх малярів на выходній Словакії, котры вызнавали модерністічну концепцію образу і потримали їй існованя до 21-го столітя. Модерністічный є нелем завісный образ як класічне медіюм, на котрый ся малює олійом на полотно і цезаннізм малярського выражіня, але і прихыліня ся ку класічным малярьскым жанрам – портрету, автопортрету, країні, закутині, акту і фіґуралному жанру. Ґайовы образы суть творами, котры хотять передати радость із жывота, навести свято повседневности, жывотну силу і оптімізм, суть сензуалным святкованьом жывота і опозіційов ку може аж барз проінтелектуалізованому уменю перелому міленій. Ґайовы образы роспознательны на першый погляд дотваряють мапу вытварного уменя выходной Словакії і суть його тырвалым збогачіньом,“ пише ку выставці куратор Ріділла.

Анна Ґайова (1964 р. Пряшів) штудовала так само на Высокій школі вытварны умень, як їй отець, на одділіню книжной творчости у професорів Албіна Бруновского і Карола Ондреїчкы. Їй творчость є концепчно розмаїта. Присвячать ся мальбі, кресбі, ґрафіці, в остатнім часі головно ілустрації. Ілустровала вже і дакілько русиньскых книжок і учебників.

„В їй вольній ґрафічній творчости і книжній ілустрації домінують фантазійны композіції зо сімболічным або алеґорічным обсяговым прямованьом,“ пише о Ґайовій Ріділла.

Од року 2011 є Анна Ґайова маїтельков пріватной ґалерії AG GALLERY в Пряшові. В році 2016 дістала Вырочну премію за ілустрачну творчость выдавництва DAXE, у 2014-ім році їй была передана премія Людовіта Шеншела.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz