Голосник

В Братіславі на конференції бісідовали о меншыновім законі

У віторок 18-го фебруара 2020-го року в Братіславі проходилиа меджінародна конференція під назвов Леґіслатівны моделы охраны прав народностных меншын, котру зорґанізовав Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны.

На конференції рішыло ся, ці Словакія потребує комплексный меншыновый закон, котрый дотеперь держава не мать. На посліднім засіданю Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы, котре проходило в януарі, членове выбору леґіслатівный замір меншынового закона, но о далшій судьбі того документу буде рішыти аж нова влада, котра выникне по фебруаровых парламентных выборах.

Конштітуція закон споминать

Уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласло Буковскый на зачатку конференції припомянув, же конштітуція, і кедь не експліцітно, споминать потребу приятя комплексного меншынового закона.

„За остатні місяці уряд приготовив леґіслатівный замір нового меншынового закона, в повязаню з котрым была зорґанізована предметна меджінародна конференція, котрой цільом было вказати на окремы европскы моделы охраны прав народностных меншын з намагов іншпіровати ся і приспособити їх нашым пожадавкам,“ повів на конференції Буковскый.

Уповномоченый припомянув, же сучасна словацька леґіслатіва, котра дотулять ся охраны прав народностных меншын, є поділена і непереглядна, зато думать, же треба вытворити переглядну леґіслатіву в тій области. Єдночасно дакотры конштітуційов ґарантованы права сучасна леґіслатіва нияк не рішыть.

Закон треба

Конференцію творили три панелы, котры мали вказати на потребу приятя новой леґіслатівы, при творіню котрой є найвекшов вызвов взяти до увагы розділны потребы такзваных великых і малых народностей.

В рамках першого панелу діскутовало ся на тему найліпшой подобы закона на забезпечіня повного уплатніня прав народностных меншын на Словакії. В далшім панелі участны презентовали моделы охраны прав народностных меншын в Мадярьску, Чеській републіці, Войводині, як і в Републіці сербскій, котра є частьов Босны і Герцеґовины. Заключіньом того панелу было, же такзваны „надштандарты“ суть в европскых країнах звычайнов реалностьов.

Остатній панел конференції приближыв погляд окремых народностей на домашні обставины, причім быв вытвореный простор на выражіня властных представ в повязаню з приятьом комплексного меншынового закона. За русиньску меншыну на конференції бісідовав правник Мартін Дуфала, котрый брав участь і на творіню леґіслатівного заміру меншынового закона.

Діскутуючі згодны были в тім, же погляд словацькой сполочности на народности ся мінить, но тот тренд не мусить быти тырвалый, і зато є треба прияти закон, котрый ґарантує меншыновы права.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі