Голосник

В «Бєщаді» про Туряньск і Репедь

З друкарскых машын тілько што зышол найновший номер часопису «Бєщад». Выдавцьом оного єст Бєщадскій Одділ Товариства Опікы над Забытками.

Двадцетий том той публикациі єст печатаний аж по двох роках перервы. В найновшым номері находит ся вельо інтересуючых текстів, тыкаючых тем з обшыри полудньово-східньой части підкарпатского воєвідства. Найдеме тіж і такы дописы, якы односят ся до східньой части Лемковины. Єст статя авторства Войцєха Весолкіна під назвом В басені Ославы, то уж шеста част з циклю дописів той назвы, тым разом мож почытати про історию сел Туряньск і Репедь. Додатково на окладинці ювілейного номера находит ся знимка церкви в Туряньску. Церков од 2013 рока вписана єст на Листі Світовой Спадковины ЮНЕСКО. З допису Павля Кляі мож дознати ся про подіі жытя єдного з жытелів лемківского села Морохів – про Іполита Вітовского – листопадового повстанця, популяризатора наукы і педаґоґа. Окрем того, в найновшым «Бєщаді» найти мож іщы м.ін. допис про Зміны локациі церкви і цмонтерів на обшыри Бєщадів од XVIII до ХХ ст. авторства Боґдана Ауґустина, або статю присвячену 30-літю Бєщадского Одділу Товариства Опікы над Забытками, авторства Єжы Барилы Новаковского.

Початком, річникы «Бєщад» были невеликы. По підсумуючым зобраню за 1992 рік, печатано методом простой поліґрафіі в невеликым накладі внутрішній бюлетин Одділу. Вказало ся, же зошыт тішил ся великым заінтересуваньом, што мотивувало Одділ до подібного формом справозданя за наступний рік. Завдякы здобытым фондам і спонсорам, повело ся печатати обшырнійший уж річник, в більшым тиражу і на ліпшым едиторскым рівни. Тепер выдавництво тото мат уж обґрунтувану позицию, вельох чытачів в Польщы і заграницьом, особливо в ЗША, Канаді, Анґлиі і Ізраели. В 1998 році Бєщадови остала признана Перша Специяльна Нагорода на VII Загальнопольскым Перегляді Туристичной Книжкы в Познаню.

Товариство Опікы над Забытками то нонпрофітова орґанізация, яка соспільныма силами тримат опіку над забытками культуры і наукы. Стоваришыня, реактивуване в 1974 році, єст продолжыньом Товариства Опікы над Забытками Минулости, основаного в 1906 році з ініциятивы дослідників і соспільных діячів, заінтересуваных захороніньом державного дідицтва. Товариство покликане было на добрых пару років перед основаньом державной консерваторской інституциі – 1919 рік. Реактивация актуального Товариства вышла з ініциятивы выдатных представників середовиска консерваторів забытків, істориків штук і соспільных діячів. Діяльніст ТОнЗ зосереджат ся на популяризуваню знаня про забыткы, іх охорону і консервацию. Прямо старат ся о забыткы, спілпрацує з консерваторскыма службами, або інчыма орґанізациями для захороніня дідицтва. Орґанізує одкрыты прелекциі, стрічы, науковы конференциі, пленеры для діти і молодежы, конкурсы, выставы, вшелеякы школіня, або празднуваня Днів Европейского Дідицтва. Окрем того, Товариство помагат в справах звязаных з загорожыньом дідицтва, або нарушаньом права тыкаючого його захороніня, веде тіж выдавничу діяльніст, популяризуючы знаня про забиткы, іх захороніня і консервацию.

Челны ТОнЗ діют в тридцетьох одділах і трьох комітетах.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі