Голосник

В Чертіжнім одкрыли таблу Добряньскому

В селі Чертіжне, в окресі Меджілабрці, в неділю 8-го юла 2018-го року одкрыли памятну таблу єдному із найвызначнішых русиньскых будителів 19-го столітя – Адолфови Добряньскому. Добряньскый мав у тім селі свою курію і є в нім похороненый.

Авторков памятной таблы із рельєфом Добряньского є академічна скулпторка Ева Потфайова-Ільковічова. Табла была зроблена за грошы, котры вызберало у публічній збірці обчаньске здружіня Колысочка – Kolíska, яке реаґовало в минулім році на юбілейный Рік Адолфа Добряньснкого, котрый быв выголошеный Округлым столом Русинів Словеньска, і в рамках котрого проходило дакілько подій присвяченых будительови.

Подія зачала о третій пополідне святочным ходом од містной ґрекокатолицькой Церькви Вознесенія Господне ку гробу Адолфа Добряньского. Там участны помолили ся панахіду за будителя, котру служыли по церьковнославяньскы із русиньскыма єктеніями священици Общества св. Йоана Крестителя вєдно із містным парохом.

По панахіді торжество продовжовало коло будовы сільского уряду, на котрій была памятна табла одкрыта. Участных, меджі котрыма были як домашні, так і дарцьове на таблу із цілой Словакії, привітав староста села Чертіжне Петро Трічак. Потім слідовало святочне одкрытя таблы. Таблу одкрывала їй авторка Ева Потфайова-Ільковічова і орґанізаторка збіркы Люба Кральова.

По одкрытю передав староста передав слово отцьови Міланови Ясикови із Общества св. Йоана Крестителя. Тот коротко приближыв жывот Добряньского і його одказ про нашу ґенерацію. По словах Ясика приговорила ся участным Люба Кральова, председничка обчаньского здружіня Колысочка – Кolíska, котра подяковала авторці таблы і вшыткым, котры пожертвовали на тото діло свої грошы. Припомянула, же збірка была выголошена в рамках юбілейного року выголошеного Округлым столом Русинів Словеньска і в тот день тота збірка властно дефінітівно дістала матеріалну подобу і завершыла ся. Так само подяковала старостови села і вшыткым Чертіжнянам, же ся прикладно старають о гроб будителя і о то, жебы на нього не забыло ся.

Табла была містным парохом посвячена і наконець ся вшыткым дарцям на тото діло заспівало Многолітсвіє.

Подія была закінчена веце як годиновым културным проґрамом в просторах салы сільского уряду, в рамках котрого выступали Лабірьскы бетяре, Волянка із Воліці, Народна музика Дрібна і Анна Сервіцька. Участны як першы могли в тот день посмотрити собі із той нагоды одкрыту памятну ізбу в просторах сільского уряду, де мож видіти артефакты містной нарондой културы як чертіжняньску вышывку ці скулптуру Адолфа Добряньского, котру селу подаровав Округлый стіл Русинів Словеньска.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА


Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі