Голосник

В Ґладышові замазаны лемківскы назвы села. Ци то зас лем хуліґаны?

На фоні штораз частійшых відомости о нарастаючій в Польщы аґресиі і нетолеранцийных поставах взглядом нацийональных і етнічных меншын та членів другых народности, на жаль, приносиме смутну віст о наступных польско-лемківскых таблицях, котры были знищены незнаныма – як знаме на днес – особами. Тым разом то село Ґладышів на середній Лемковині, де забабраны остали таблиці при въізді од стороны Ждыні і друга – од Смереківця.

Справу зголосили сме шолтысови села Ґладышів – Мирославови Пелехачови, котрий в телефонічній бесіді повіл нам, же мусит то быти барз свіжа справа, може навет з минулой ночы з 30.09 на 1.10, бо перше нихто нич не спостерюг. Шолтыс, дякуючы за інформацию од нас, заявил, же одраз занимат ся том справом, повідамляючы поліцию і одповідні орґаны. Мы уж встигли здобыти інформацию од жытеля Ліґниці, котрий вчера іхал том дорогом, же вчерашнім пополудньом таблиці не были іщы замалюваны.

О замалюваных лемківскых частях таблиц, котры вказуєме на знимках, донюс нам слухач радия лем.фм зо Словациі, котрий іхал од стороны польско-словацкого граничного переходу Конечна-Бехерів, направляючы ся на Устя Ґорлицкє (д. Устя Рускє). Його зачудуваня было тым більше, же по дорозі з Бардийова минял села з русиньскыма написами в Хмельовій і Бехерові на Пряшівскій Руси, а пак в Конечній і Ждыни на Лемковині, жебы взріти замалюваны таблиці з двох стран Ґладышова.

То не перший акт нетолеранциі і ксенофобіі взглядом лемківской етнічной меншыны в Польщы, котрий выражений єст в нищыню двоязычных таблиц. Перша таблиця была поставлена в Білянці в 2009 році. Уж парураз была она нищена, замалювана, або доцяп вырвана. В жолтни/октобрі 2015 р. знищено таблицю в Реґєтові. О Ріпках, де была знищена мінімум двараз, писали сме недавно.

Дотепер того рода подіі были тлумачены як хуліґаньскы акты незнаных вандалів, а самым таблицям так скоро, як были замалюваны, привертано іх правильний вид, очыщаючы з фарбы, або ставляючы новы. Здає ся, же локальна адміністрация не хоче, жебы в світ пішла інформация о єдиній «лемківскій» ґміні в Польщы, де реґулярно проходят акты нетолеранциі. Тот факт не чудує, бо неє чым ся хвалити. Але чудує інчий факт – оны незнаны хуліґаны мажут фарбом лем лемківску част таблиц. Ци то лем нищыня публичного маєтку, за котрий і так платит держава (значыт – мы)? А може дахто вкінци достереже, же такы фурт повторюючы ся акты треба назвати актами нетолеранциі і ксенофобіі! Не бесідуючы ани о тым, же то барз планний образ польской державы для іхаючых том трасом туристів з цілого світа.


Актуалізация 2016-10-01, 16:50 год.: Таблиці з лемківском назвом Ґладышова сут тіж знищены при въізді од стороны Ґорлиц на Маластівскій Маґурі. На жаль, то выглядат на заплянувану акцию…

gladysziw_tablycia_zamaluwana

gladysziw_od_smerekiwcia

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі