Голосник

В Креници довершают рыхтуваня стежкы в коронах дерев

На вершку лыжной стациі Солотвины Арена, близко 900 метрів нрм., вознесено видокову вежу о высокости 49,5 метра. Веде до ней деревяна стежка в коронах дерев. Будова того унікатового на европейску скалю обєкту є уж близка кінця. Неодолга одкрытя.

– Вельо осіб звідує нас чом наша стежка є така особлива і чым ріжнит ся од інчых. Вшытко за справом того, што ціла конструкция зроблена є з аґацового дерева. Особы, котры мали нагоду спацерувати туристичныма путями ПТКТ, потверджали, што є то свого рода артистичный твір тесельской роботы – пояснят Ґжеґож Ленартович, координатор проєкту.

Неодолга одкрытя стежкы коронами бескідскых лісів

Схоснуваный материял і його специялистичны лучыня справляют, што роботы над вежом і стежком заберают вельо часу. Будова зачала ся іщы в 2017 році. – Мы на етапі довершаня будовы. В найблизшым часі будеме выступувати о розмаіты позволіня, згоды. Рахуєме на тото, што удоступниме нашу атракцию іщы в вакацийным періоді, під конец серпня/авґуста – бесідує Ґжеґож Ленартович.

Стежку на 1030 метрів долгости підперат 18 веж і 87 столпів. На цілій трасі поміщены сут інсталяциі і інформацийны таблциі про фауну і фльору околиці, ґеолоґію, мофеты, мінеральны воды і історию реґіону. – Запросили сме до спілпраци експертів, м.ін. паню Анну Махач, котра од років занимат ся творіньом дидактичных стежок, єст авторком і реалізаторком вельох едукацийных проґрамів. Запросили сме тіж дослідників з Рільничого Університету цу Технічной Академіі з Кракова – оповідат Ґжеґож Ленартович.  Додає, што єдна з інсталяций то свого рода ілюструваный словник, з котрого буде мож ся навчыти, як розмаіты річы называны сут по лемківскы.

Варштаты про Лемків

В заміреным обєкт буде доступный протягом цілого рока. Солотвины Арена до той поры асоциювали ся выключні з зимовыма спортами. Одкрытя вежы має справити, што місце тото буде фурт жывым. Окрем самого спацеруваня видоковом стежком в коронах дерев, буде мож взяти участ в трьох варштатах: про ентоґрафію, мітолоґію Славян та про ґеолоґію. – Варштаты будут пошырювати тото, што мож дознати ся з інсталяций. Діти і молодіж будут мочы м.ін. познати штоденніст Лемковины, тото чым занимали ся через рокы Лемкы, одкале пришлы – бесідує Ґжеґож Ленартович.

13. липця/юлия т.р. орґанізуваный был гын концерт «Під вежом».  Выступило вельох знаных польскых артистів м.ін. Ганна Банашак, Артур Андрус, Кжесімір Дембскій ци ансамбль Волосі. Слухачів захопила лемківскым співанками Юлия Дошна. – Хочеме, жебы акция стала ся циклічном подійом і остала постійным елементом гармоноґраму креницкых подій – стверджат координатор Ленартович.

Єдна вежа, можливости вельо

Kонструкция достосувана є для осіб старшых, неполносправных і родин з дітми – буде можливіст выіхати 6-особовым креселковым вытягом. Легкіст перетранспортувати ся на вершок вежы є додатковым атутом, котрый може притягнути люди в тото місце для інчых, як лем видокових ціли. Буде мож орґанізувати гын фотоґрафічны сесиі, варштаты, малярскы пленеры. Першы ансамблі уж дуркают до нашых начальників, о можливіст награти на вежы своі музичны кліпы. – Хочеме тіж іти в напрямі спортовых подій, неодолга заявиме про дві першы того рода акциі. Надієме ся, што притягнут великє чысло осіб. Маме барз вельо думок і помалы будеме іх реалізувати – додає на конец Ґжеґож Ленартович.

Фот. wiezawidokowa.pl

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі