Голосник

В Мадярьску будуть выберати новы меншыновы самосправы

Як інформовала мадярьска державна пресова аґентура MTI, Народна выборча комісія выголосила дату про выборы містной самосправы і старостів. Вєдно з тым будуть ся выберати в Мадярьску і містны меншыновы самосправы. Выборы будуть проходити 13-го октобра 2019-го року.

В Мадярьску собі люди, котры ся запишуть на список меншынового волителя, выберуть і склад містных меншыновых самосправ. Комісія точно встановила села і міста, в котрых ся меншыновы самосправы будуть формовати. Выголошіня даты, як інформовала аґентура, не значіть зачаток офіціалной кампані.

Выберати буде 13 народностных меншын

Як пише ся в документах ку выголошеным выборам, выберати своїх кандідатів будуть годны членове вшыткых 13-ох державов вызнаных народностных меншын, в тім чіслі і Русины. Выходить ся при тім із даных перепису населіня, котре проходило у 2011-ім році. Жебы выникла меншынова самосправа, є треба, жебы жыло в тім окрузі мінімално 25 людей, котры ся приголосили ку народностній мешныні.

На основі тых даных найвеце містных самосправ будуть мати Ромове, котры будуть выберати своїх представителів аж до 1383-ох самосправ. Булгарьска меншына буде мати 37, ґреческа 36, хорватьска 53, польска 547, німецька 547, армяньска 33, румуньска 168, сербска 63, словацька 158, україньска, 47 самосправ. Русины будуть мати о три самосправы менше, і выберуть собі новый склад до 44-ох самосправ. Найменше містных меншыновых самосправ буде мати словіньска народностна меншына.

Народна выборча комісія так само точно встановила, кілько представителів має быти в окремых меншыновых самосправах. Покля є  в реґістры меншыновых волителів записаных менше як сто людей, будуть собі членове меншыны выберати трьох представителів. Пять представителів буде мати самосправа, покля є меншыновых волителів мінімално сто або веце.

Будуть і новы вседержавны самосправы

На кандідачны спискы можуть давати своїх номінантів окремы цівілны меншыновы орґанізації. На основі резултатів выборів до містных меншыновых самосправ выформують ся і новы вседрежавны меншыновы самосправы.

Вседержавна русиньска самосправа має 15 членів, єднако як і вседержавны самосправы Булгарів, Ґреків, Поляків, Армянів, Румунів, Сербів, Словенів і Українців. Хорваты і Словаци мають в найвысшім самосправнім орґані 31 членів, німецька і ромска меншына 47 членів. Подля того, кілько процент здобуде цілково в містных самосправах окрема меншынова орґанізація, буде мати і кількость членів вседержавной самосправы.

Волителі мусять ся реґістровати

Народностны волителі, жебы годны были голосовати до меншыновых самосправ, мусять ся зареґістровати до 27-го септембра.

Мають на то веце можливостей, наприклад особно на сельскых ці містьскых урядах, або і електронічно на сайті Народной выборчой канцеларії. Тото саме платить і про тых, котры хотять кандідовати. Выборы до містной меншыновой самосправы не будуть проходити, кедь на місці, де бы ся мала выберати меншынова самосправа, не будуть мінімално трьоми, припадно там не буде пять кандідатів, як то выжадують приписы.

Покля ся член меншыны приголосить до меншынового реґістра, вже не має можливость голосовати за спискы політічных партій.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі