Голосник

В найблизшу суботу – 3. Русиньска Ґенеалоґічна Конференция в Пенсильваніі, ЗША

В найблизшу суботу в Вількс-Бари, штат Пенсильванія (Wilkes-Barre, PA), одбуде ся третя едиция шторічной Русиньской Ґенеалоґічной Конференциі, орґанізувана Карпаторусиньскым Обществом (одділ в східній Пенсильваніі).

Конференция, окрем тем звязаных з ґенеалоґічныма досліджынями, буде підкрисляла культуровий аспект Русинів. Выступит там Джон Ріґетті (John Righetti), котрий буде бесідувал о проблемах русиньской достоменности, понеже вельо люди, глядаючы предків, уявлят свою етнічну приналежніст, думаючы о ній в державно-політычным сенсі. З той причыны, част называт ся Мадярами, част Австрияками, ачий і Чехословаками, постерігаючы етнічніст лем в катеґориі громадяньства. З другой страны, сут і такы, котры знаючы о славяньскых коренях, або памятаючы, же дома бесідувало ся по нашому і ходило в неділю до церкви, автоматычні бесідуют о собі – Русины, зато тота част конференциі, ведена Джоном Ріґетті, буде систематизувала і выокремляла русиньскы факторы, звертаючы тіж увагу на історычний контекст, незалежні од того, ци дахто постерігат своє походжыня як словацкє, польскє, росийскє, ци украіньскє.

Том Пітерс (Tom Peters), експерт в обшыри ґенеалоґіі, повіст, од чого зачати досліджыня істориі свойой родины. Вкаже приміры такых досліджынь, котры вюл в старым краю. При тій нагоді, його жена – Кеті, представит творчіст русиньскых артистів, зосереджаючы ся на представниках підкарпатской школы малярства.

Дальше выступит Джон Швейк (John Schweich). То не Русин, але ріс в окружыню Русинів. Все был нима заінтересуваний, мат величезну колекцию старых церковных книг з русиньскых грекокатолицкых і православных церков. Вчас конференциі повіст о ріжных братствах і орґанізациях, котры од початку еміґрациі за океан аж до днес асоциювали Русинів. То важны інституциі предовшыткым на початках оселяня ся Русинів в ЗША, находячых роботу в фабрыках, або копальнях. Іх властителі не старали ся о своіх робітників. Коли муж вмер, они не допомагали при похороні, не смотріли на жену, котра часто оставала сама з парома-парунадцетьома дітми. Тым способом, Русины зачали основати братства, котры забезпечали грошы для своіх членів, оплачаючых невелику штомісячну складку. В більшости припадків, грошы з назбераного фонду были передаваны на орґанізацию похоронів, коли дашто діяло ся з хыжом, жебы помочы в тяжкій фінансовій ситуациі, ітд. Не раз членьскій фонд братства спасал люди в найпланнійшых для них моментах жытя… Деякы братства фунґуют і днес. Декотры з них были основаны іщы в 1890. роках, або і перше – такой одраз по тым, як тисячы Русинів зо старого краю ішло до Зъєднаных Штатів Америкы за хлібом.

2. Русиньска Ґенеалоґічна Конференция, 2014 р.

2. Русиньска Ґенеалоґічна Конференция, 2014 р.

2. Русиньска Ґенеалоґічна Конференция, 2014 р.

2. Русиньска Ґенеалоґічна Конференция, 2014 р.


3. едициця шторічной Русиньской Ґенеалоґічной Конференциі зачне ся 24. жолтня/октобра 2015 р. о 8.30 год. за локальным часом в Кінґс Коледж, в місті Вількс-Бари, штат Пенсильванія (King’s College, Wilkes-Barre, PA). Дальшы інформациі находят ся пониже.

3rd_Annual_Rusyn_Genealogy_Conference

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі