В Пармі інтронізують нового єпарху

В суботу 30-го юна 2018-го року одбуде ся інтронізація нового єпарху Ґрекокатолицькой русиньской єпархії в Пармі. 1-го юна быв за єпарху менованый дотеперішній адміністратор той єпархії sede vacante владыка Мілан (Лах).

Архієрейска літрурґія, почас котрой буде новый єпарха інтронізованый, зачне о 11.00 год. міснтого часу, што є 17.00 год. середньоевропского часу в Катедралнім соборі св. Йоана Крестителя в Пармі. Головным служытельом буде метрополіта Віліам (Шкурла), архієпіскоп піттбурзькый, участным на події буде і апостольскый нунцій в Споєныш штатах Америкы Хрістофе Піерре.

Владыка Мілан

Владыка Мілан (Лах) народив ся 18-го новембра 1973-го року в Кежмарку. Богословскы штудії закінчів на Теолоґічній факулті Тырнавской універзіты в році 2001. На діакона быв высвященый владыком Міланом (Хаутуром) в році 2000 в Катедралнім соборі Рождества Пресвятой Богородіці в Кошыцях, і у 2001-ім році там прияв од того самого єпіскопа і священьске рукуположіня. Є членом Товариства Ісусового (єзуіты).

В роках 2001 – 2003 быв у комуніті єзуітів в Кошыцях, де по році діяв і як науковый робітник в Центрі спірітуаліты Выход – Запад Михала Лацка. Од року 2003 до року 2004 быв повіреный веджіньом того центру, єдночасно выпомагав як священик в Кошыцях і околіці. В році 2004 зачав высшы штудії на Папскім восточнім інштітуті в Римі, де здобыв у 2006-ім році ліценціат з восточных церьковных наук і в році 2009 здобыв докторат в тій самій дісціпліні обгайобов дізертачной роботы Вклад Юрія Іоаннікія Базиловіча ЧСВВ на монашеску формацію василіянів Мукачівской єпархії в роках 1789 – 1821. Владыка Мілан быв почас римскых штудій і выпомічным шпірітуалом Папской колеґії Russicum і духовный асістент Федерації скавтів Европы в Римі. Авторьскы співпрацовав і з Ватіканьскым радіом.

По навернутю зо штудій в році 2009 робив як директор знова у Центрі спірітуаліты Выход – Запад Михала Лацка в Кошыцях. Єден семестер учів спірітуаліту хрістіаньского Востока на Теолоґічній факулті Католицькой універзіты в Кошыцях, де быв і членом редакчной рады теолоґічного часопису Verba Theologica. Од 1-го децембра 2011 быв продеканом про загранічны односины і розвиток на Теолоґічній факулті Тырнавской універзіты в Братіславі, де вчів хрістіаньску спірітуаліту і спірітуаліту хрістіаньского Востока. Владыка знать італійскый, анґліцькый і російскый языкы, пасівно знає і французькый язык.

За єпіскопа помічника Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії владыка Мілан быв менованый дня 19-го апріля 2013-го року папом римскым Франциском. За єпіскопа быв рукоположеный 1-го юнія 2013-го року в Лютині. В періоді років 2016 аж 2017 быв візітатором Конґреґації про восточны церькви про восточны семінарії і колеґії в Римі. 24-го юна 2017-го року быв папом римскым Франціском менованый за аміністратора Ґрекатолицькой русиньской єпархії в Пармі sede vacante. Теперь владыка Мілан стає в Пармі рядным єпархіялным єпіскопом.

Владыка Мілан сам має русиньске походжіня – його родічі походжяють з Остурні і він ся ку своїм коріням уж не раз приголосив і в різных інтервю про медії. Почас тогорічного Фестівалу културы Русинів Словакії у Свіднику на сіті Facebook поздравив вшыткых участных із Америкы, апеловав на них, жебы не забывали одкыль суть і дав їм своє архієрейске благословліня.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz