Голосник

В Полонинах перерабляють хыжы на уквартельованя. Ходить веце турістів

Сполочный ставебный уряд Снина выдав у области Полонин тот рік довєдна 13 ставебных поволінь на перебудованя родинных домів і іншых обєктів на заряджіня про уквартельованя. Далшы жадости суть в штадію выбавльованя. Інформовала о тім словацька пресаґентура TASR.

„У вшыткых припадах, аж на два выняткы, ішло о фрышне купліня обєкту,“ повіла про аґентуру робітничка уряду Ленка Демкова з тым, же жадателі тым реаґовали на можливость здобыти фінанчну дотацію на розвиток турізму в рамках ініціатівы Catching-up regions, котра є без навернутя.

Росне інтерес

„Інтерес о капаціты про уквартельованя і стравованя росне. Є то тренд, о котрім собі думам, же бы міг тій теріторії помочі. Конечні зачало ся реалізовати то, о чім сьме довгы рокы лем снили,“ повів про аґентуру Ян Голинка, староста русиньского села Уліч, де ся на турістічны пензіоны або уквартельованя на пріваті мінить довєдна пять обєктів.

Вказав притім на факт, же почас тогорічной літньой турістічной сезоны, котра была овпливнена пандемійов нового тіпу коронавірусу, чісло турістів в селі было дакількораз высше як попередні рокы. Три обєкты, де ся дасть уквартельовати, і котры моментално діють в Улічу, были обсаджены на сто процент.

Видять переспектіву

„В другій половині літа уж в Полонинах не были вольны капаціты на уквартельованя,“ потвердила аґентурі Зузана Бурдова з безпрофітовой орґанізації Aevis, котра підтримує турізм в реґіоні.

Інтерес быв за їй словами о тоту область з боку домашніх турістів омного векшый в порівнаню з попереднім роком. „Выло ту много людей із западной Словакії, родины з дітми, котры вырішыли, же ідуть спознавати выход, кедьже ту іщі ниґда не были або барз давно, і є то про них все далеко,“ підкреслила.

Векшына жадателів о поволіня на перебудованя обєктів не є прямо з реґіону. Суть і з окресу Снина, але векшына є з окресів Кошыці, Братіслава, Михалівці, Гуменне. Окрім обєктів на уквартельованя рішають ся і ремонты просторів про службы в области пожычаваня різных шпортовых потреб, біціґлів, но пожычіти буде мож і ліжы.

„Конечні ся ту штось рушыло. Перспектіва напевно є, і про наповніня сельской касы, і на приправу проєктів на розвиток турістічного руху, котры ся дотеперь виділи многым нереалны,“ коментовав діяня в реґіоні Голинка.

Фото: Ян Штовка, severovychod.sk.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫК

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі