Голосник

V Загальнопольскій Конкурс на Будову Народных Музычных Інструментів

Музей Народных Музычных Інструментів в Шыдловци в кооперативі з Фундацийом Цепелия Польска Штука і Рукоділо та Стоваришыньом Народных Творців оголосили V Загальнопольскій Конкурс на Будову Народных Музычных Інструментів.

Участ в конкурсі можут зголошати творці з обшыри цілой Польщы, якы занимают ся вырабляньом народных музычных інструментів. До конкурсовой оціны мож представляти традицийны інструменты, хоснуваны до нашых часів, як і тоты, котрых уж ся не хоснує, але сут знаны творцьови зо свойой практикы, або захованого взірця. Конкурсовом роботом можут тіж быти інструменты і музычне ґратя, хоснуваны до музычных, обрядовых, або інчых цілів. Мож навет зголошати інструменты підданы даякій інновациі.

Працы треба передати до Музею од 1. мая до 28. вересня/септембра 2016 р. Оголошыня результатів пройде в першій половині жолтня/октобра, а од грудня/децембра в Музею буде зорґанізувана поконкурсова выстава. Нагороды фундує м.ін. Міністерство Культуры і Народового Дідицтва.

Більше дрібниц найдете на сайті єдного з орґанізаторів.


muzykanty

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі