Голосник

Варголів музей творив і почас карантены. Грошы на реконштруцкію затля не дістав

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях мусив з причіны рештрікцій, котры были запроваджены в повязаню з пандемійов нового тіпу коронавірусу так само закрыты свої експозіції про навщівників. Но не зістав спати.

В часі, кедь быв музей од 10-го марца аж до 7-го мая 2020-го року запертый, робітници єдной із двох на світі а єдиной інштітуції того тіпу в Европі комуніковали із своїмя любителями в онлайн просторі. Хоць „скарб“ Словакії в подобі Варголового музею уж мав у тім часі мати першу часть грошей на свою плановану реконштрукцію, на фінанції дотеперь чекать.

Едукачны статі і COVID-EO

Музей модерного уменя Енді Варгола уж в марці, по своїм запертю, зачав на своїм фанпейджі на сіті Facebook публіковати едукачны статі од єдного із основателів і довгорічного куратора музею Михала Бицька.

Так само зачав свою діялность орьєнтовати на інтернетову службу Youtube, де зачав публіковати свої відеа. Любителі музею Варгола так могли холем віртуално в часі пандемії посмотрити собі просторы музейной будовы і експозіції, обзерати ся дала і выставка Стіва Кауфмана, котра так само находить ся в Меджілабірцях.

Інтересным проєктом є серія едукачных відео, котры музей од мая зачав публіковати, і котры приготовлює у співпраці з Факултов умень Технічной універзіты в Кошыцях, платформов MAO/DIG і MediaPark. Авдіовізуална серія дістала назву COVID-EO project/MMUAW 2.0.

Перше відео зо серії приближує сучасну стрітартову суперстрар, котру мож знати під меном Банксі. Творы того автора, котрого ідентіта не є знама, суть так само в експозції лабірьского музею. Його творы музей презентовав по першый раз на Словакії іщі у 2014-ім році і моментално є експозіція в Меджілабірцях розшырена о його далшы ексклузівны творы.

Цілый проєкт має приближовати творчость світознамых умелців, котрых творы ся находять в експозіціях Музею модерного уменя Енді Варгола. Проєкт є частьов супроводных коедукчаных актівностей, котры мають підназву MMUAW 2.0 (Media art upgrade). Друге відео зо серії занимать ся єдным із навызначнішых америцькых умелців неамерицького походжіня Жаном Мішел Баскіатом і його оріґіналным твором SOHO.

Далшым проєктом, котрый музей зачав робити на своїм фанпейджі, має назву STAGE, і є то „шпеціфічный формат выставок детермінованый конкретным дньом, датов у календарі і єдночасно жывотом і творчостьов Енді Варгола.

В тім році має зачати реконштруцкія

Іщі в октобрі 2019-го року втогдышня влада Петра Пеллеґріні схвалила на своїм выїздовім засіданю в Кежмарку грошы на реконштрукцію Музею модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях. Дістало ся то до узнесіня влады, значіть приділіня грошей бы мало быти обовязковым і про нову владу Іґора Матовіча.

Владный кабінет втогды схвалив про Варголів музей 7,1 міліона евр. Схвалены фінанчны средства мають іти на реконштруцкію, котра бы мала дати музею сучасный дізайн і функціоналіту, якы одповідають 21-му столітю.

В музею бы мали выникнути новы оддыховы і інтерактівны зоны, літній амфітеатер на стрісі будовы, але і ательєры. Перебудованя бы мало забезпечіти до будучности можливости орґанізованя різных подіх, мож бы было робити і презентації уменя в екстерьєрі на терасі, котра бы мала быти на стрісі, на фасаді будовы, а і на новім намістю перед будовов.

Фінанції мала словацька влада давати поступно. Першы два міліоны мали прийти до 31-го януара 2020-го року, до 31-го януара 2021-го року бы музей мав дістати далшы штири міліоны, решта – 1,1 міліона евр, была обіцяна до 31-го януара 2022-го року.

На грошы ся чекать

Наперек тому, же перша часть грошей мала прийти на реконштруцкію музею до 31-го януара, причім то было в узнесіню влады, што є обовязком, і в тім часі урядовала іщі влада Петра Пеллеґріні, котра то схвалила, інштітуція на грошы чекать доднесь. Притім музей уж до приготовліня потрібных документів інвестовав коло 120 тісяч евр.

Меджічасом одбыли ся парламентны выборы, з котрых выникла абсолутно нова влада з представителів бывшой опозіції, свою роль зачала грати і пандемія і з ньов повязана економічна кріза. Музей ся так дістав до сітуації, котру не чекав і зо вшыткыма процесами, котры были у тім році напланованы в рамках реконштруцкії, наприклад і з конкурзом на додавателя ставбы, мусить чекати, кедьже не мать на своїм конті фінанчне крытя.

Музей притім плановав в другій половині рока 2020 заперты експозіцію і пустити ся до перебудованя. На реконштруцкію не мать грошы ани Пряшівскый самосправный край, котрый є зряджовательом лабірьского музею, і так зіставать лем комуніковати з Міністерством фінанцій. Роботы ся зачнуть, аж кедь буде ясне, же фінанції од влады досправды прийдуть.

Проєкт ся посуджує

Темов уже зачали занимати ся і словацькы медії – од пресы аж по телевізію. Тоты так само звідали ся резорту фінанцій, в чім є проблема, же грошы, котры суть задефінованы в узнесіню влады, дотеперь не были загнаны.

Подля говоркыні міністерства Александры Ґоґовой ся моментално посуджує згода з правилами державной помочі. Міністерство за їй словами комунікує з Пряшівскым самосправным крайом і музейом о доданю потрібной документації про посуджіня державной помочі. Документація притім уж была музейом раз выпрацована і загнана.

„Міністерство собі усвідомлює значіня Музею Енді Варгола, котре перекрачує граніці Словакії і резорт зробить вшытко, жебы ся сітуації вырішыла што найскоріше,“ повіла Ґоґова. Подля слов директора музею Мартіна Цубяка, покля буде вшытко в порядку, новый термін на посланя першой части грошей бы мав быти до кінця юна. Зіставать надіяти ся.

Жрідло фотоґрафії: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі