Голосник

Ві-фінтена принцезна

Людмила Шандальова – лавреатка преміі ім. Александра Духновича в обшыри русиньской літереатуры, авторка сценария, запрашат до позераня на пренос театрального представліня пн. “Ві-фінтена принцезна”. Режысерком інсценізациі є Даріна Маркова

Представліня приготували школярі з основной артистычной школы во Свиднику, а грали вчас ІІІ Русиньского Фестівалю во Свиднику 26. мая т.р. Фабула той приповідкы осаджена є в модерным царстві, в котрым жыє прінцезна, котром овладнул компутер. Ци найде ся смілий князь, котрий охоронит од згубы?

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі