Голосник

Влада послала першы грошы на реконштрукцію Варголового музея

Першу часть грошей схваленых як дотацію влады Словацькой републікы на велику реконштрукцію Музея модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях, котра мала прийти вже у януарі, в сумі двох міліонів евр уж має Уряд Пряшівского самосправного краю на своїм рахунку. Інформовала о тім пресаґентура TASR.

„То сіґнал, же проєкт іде подля планованого заміру і влада нам схвалила державну поміч в повній сумі 7,1 міліона евр,“ інформовав у пятніцю 18-го септембра 2020-го року Пряшівскый самосправный край на своїм сайті на сіті Facebook. Якраз край є зряджовательом Варголового музея.

Сповниме собі великый малый сон

„Сьме щястны. То значіть, же вшытко піде подля схваленого плану і будеме годны зачати далшы роботы прямены до того, жебы сьме могли зачати комплексну реконштрукцію, і сповнити собі великый малый сон о красшім, ліпшім і новім Музею 2.0,“ реаґовав на інформації Мартін Цубяк, директор музея.

Музей за словами Цубяка буде в слідуючіх місяцях працовати на доробліню реалізачного проєкту. Тот не є треба ку будованю, но музей го хоче і так, жебы „не были просторы про шпекулації при реалізації“ пояснив директор.

Юбілейна сезона

Зачаток ставебных робот Цубяк очекує на кінцю літа слідуючого року. І то з причіны, же буде треба зробити обстараваня, а кедьже інвестіція є велика, буде то треба реалізовати посередництвом европского віснтика.

Втогды бы ся музей і мав заперти по юбілейній сезоні. „Слідуючій рік будеме мати 30-ту річніцю основаня музея, будеме робити святкованя. Значіть, тішыме ся, же буде і простор про діялность музея і вєдно з юбілейом запреме музей і одкрыєме реконштрукцію,“ повів про аґентуру директор.

Дотація в сумі 7,1 міліона

Дотацію в сумі 7,1 міліона евр на комплексну реконштруцкію вонкашніх і внутрішніх просторів Музея модерного уменя Енді Варгола схвалила бывша влада під веджіньом Петра Пеллеґріні на своїм выїздовім засіданю.

Цільом є зъєдинити інтерьєр із екстерьєром і значно змодернізовати музей про 21-ше столітя. Тому має помочі і такзвана конштрукчна респонзівна фасада, котру Цубяк прирівнят» ку Помпіду в Паріжі.

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях выникнув як першый Варголів музей у світі, доднесь є єдиным у Европі. Другый находить ся у Піттсбурзі.

Жрідло фотоґрафії: Prešovský samosprávny kraj.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі