Голосник

Вмерла Мария Стеранка-Трохановска, солистка ансамблю Лемковина

З жальом інформуєме, што 14. квітня/апріля в віку 82 років вмерла Мария Стеранка-Трохановска, долголітня і заслужена солистка Репрезентацийного Ансамблю Пісні і Танця «Лемковина» з Білянкы.

Похорон одбуде ся в четвер, 16. квітня/апріля, в православній церкви св. Тройці в Любіні. Пак тіло покійной буде одведене на цмонтір до підлюбіньского села Зимна Вода, де Мария Стеранка-Трохановска спочне в гробі при мужу.

Солистка

Mария Стеранка-Трохановска вродила ся 23. жолтня/октобра 1938 р. в Бортным. Як більшіст селян, была выселена на західні землі Польщы. Бортнянів оселяно переважно в селах Лісєц і Зимна Вода.

Покійну знаме головно з того, што была долгорічном і заслуженом солистком леґендарного ансамблю Лемковина з Білянкы. Співала в ансамблю в часі, коли был він найбарже успішный і найбільше досяг. Іщы скорше, в роках 1965-1968, была членкыньом лемківского народного ансамблю з Лісця, котрый як свій першый ансамбль вюл Маестро Ярослав Трохановскій.

Стеранка-Трохановска знана была в Лемковині з натурально міцного голосу, котрым выспівувала так лемківскы народны співанкы, як і патріотичны пісні. Як заслужена солистка колективу, выступувала м.ін. з гымнічном пісньом «Тяжко жыти на чужыні», котра выконувана была ансамбльом головно в часі концертів на заході Польщы, але тіж в Америці. Хоц пісня была вельократно заказувана товдышньом комуністичном цензуром, то і так ансамбль давал єй до свого репертуару. Захованы сут рекорды і з інчыма награнями Стеранкы-Трохановской, м.ін. зо знаном співанком «Тиха вода» і єй енерґічным выконаньом.

Рік 1981. Концерт ансамблю Лемковина в Креници, фот. Петро Басалыґа

Покійна была єдным з найбільше розпознавальных членів ансамблю з Білянкы. Была філяром колективу, котрый через рокы комуністичного поневоліня был не лем музичным і танцувальным ансамбльом, але тіж неформальном русиньском орґанізацийом. М. Стеранка-Трохановска брала участ в першых Лемківскых Ватрах в Горах, котры были музичныма варштатами ансамблю. Взяла участ в турне Лемковины по ЗША i Канаді в 1987 р. Попри м.ін. Маестрі Ярославі Трохановскым, Штефаніі Трохановскій, Петрі Трохановскым, Павли Стефановскым, Федорі Ґочу, як раз Мария Стеранка-Трохановска была єдном з найвеце заслуженых осіб з кругу білянчаньского ансамблю. В колективі співали пак і єй сынове – Петро і Юрий.

Покійна была присутна на центральных лемківскых упамятнінях 70. річниці акциі «Вісла» в 2017 р., де єдном з подій была премєра документального фільму «Аж і слезы не старчыли» в ліґницкым Театрі ім. Моджеєвской. На завершыня подіі присутны выслухали награня пісні «Тяжко жыти на чужыні», котре перед роками выконала Стеранка-Трохановска.

В 2018 р. в першый ден 38. Лемківской Ватры на Чужыні капітула Стоваришыня Лемків нагородила покійну нагородом ім. Никыфора – Епифана Дровняка, за діяльніст в обшыри лемківской культуры.

М. Стеранка-Трохановска єст вельократно споминана в ювілейным тексті Ярослава Трохановского з нагоды 50. річниці діяльности ансамблю, котрый был печатаный в «Лемківскым Річнику 2019».

Рік 2018. Нагороду ім. Никыфора вручат ведучый СЛ, Андрий Копча

В нашым радийовым архіві находит ся інтервю з покійном, проведене через редактора Богдана Ґамбаля в 2014 р. Проґрам під назвом «Джерела Лемковины бют в Бортным і Лісцю» выемітуєме днес (15.04) о 21.00 год. Повторіня заран, о год. 15.30.

Долов фраґмент інтервю.

Вічная Памят!

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі