Голосник

Во Фрыштику: Ден азбукы – пятниця, 7.00 год.

Фрыштик, в каждый робочый ден, медже 7.00 а 8.00 год. (повторіня о 1.00 год. по пілночы).

Ден Славянчскых Вірозвістователів, святых Кірила і Методия годен быти святом освіты, писменности – писменників і печатників.

На образку з 1938 р. – В ден просвітителів. В єдности сила.

– Брате Кіриле, ідий і бесідут тым, котры сут в середині, найбы вывчыли азбуку, найбы знали, што свобода і розтопашніст (знеужытя свободы) то не тото само.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі