Голосник

Во Фрыштику: Річниця смерти о. Владимира Хыляка – четвер, 7.00 год.

Фрыштик, в каждый робочый ден, медже 7.00 а 8.00 год. (повторіня о 1.00 год. по пілночы).

Даты з минулого, спомины і сучасніст.

Спомянеме на річницю смерти Владимира Хыляка – выдатной лемківской особливости, писменника, фельєтоністы, публицисты, етноґрафа, соспільного діяча, пропаґатора Лемковины і, вкінци, священника. Його повіст Шыбеничный Верх являт ся найвызначнійшым лемківскым романом ХІХ ст.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі