Голосник

Воєнны рокы в селі Липовец – 70 процент – субота, 20.00 год.

Война мі псує тоты передачы… Звідую Лемків, котры мают даде вісемдесятку, ци кус більше о тото, што памятают з дітячых років, про рідне село, а они…
Колиси памятали більше, і могли більше ріжного оповісти, а тепер тямлят лем войну. Тота война, як щыро повісти, вшытко мі псує. Хочу почути більше о лемківскым жытю, о звыках і традициях, о роботі і святах, Різдві і Великодню… Та певні, же і вы, дорогы слухачы, хочете тото почути. А тоты старшы Лемкы, дітячы рокы якых припали на фашыстовску окупацию і фронт, не памятают докладні того вшыткого. Бо война єст страшна і перемогла інчы образы в памяти…
Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі