Возте до рук нову «Бесіду»

Стоваришыня Лемків выпустило першый номер свого часопису «Бесіда» за 2020 р. – но. 1 (172), січен-лютый 2020, котрый єст головно присвяченый подіям, якы проходили під конец минулого рока. В ґазеті мож чытати м.ін. про:

  • Богдан Ґамбаль, Ден Русинів на Лемковині;
  • Ольга Пелехач, Лемківскє колядуваня в Ґорлицкым Центрі Культуры;
  • Наталія Малецка-Новак, Ци Омбудсман хоронит права своіх громадян?;
  • Андрий Ковальскій, ХІІІ Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром;
  • Андрий Копча, 27-ый раз в Ґожові;
  • Петро Трохановскій, Іщы єдно упамятніня збійника Андрия Савкы (до 400-літя народжыня);
  • Севериян Косовскій, Наш Маестро скінчыл 80 років.

Окрем выже поданых текстів, в найновшым номері часопису чытати мож традицийно спис найважнійшых подій з лемківского світа за остатні два місяці. На шпальтах ґазеты находит ся тіж пару выімків з сучасной лемківской прозы і поезиі. Єст тіж текст Северияна Косовского про нове выданя Стоваришыня Лемків – «Драмы» Андрия Копчы.


Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвяченый єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючый о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючый вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы і в декотрых церках, де є дяка єй продавати.

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz