Голосник

«Вставлены в контекст» – коментар з сериі «Раз, два, три» – пятниця, 20.00 год.

… будуваня атмосферы пошаны для другых меншын, творіня коаліциі спілпрацуючой на хосен вшыткых меншын, достережыня потреб другых і підпорюваня для вшелеякых меншыновых еманципацийных стремлінь, лем тото може творити контекст для пропаґуваня згоды медже нациями і взаімного порозумліня. Днес той згоды неє і тому в великій мирі винувата є меншынова сторона Комісиі, котра вельо разів доказала, што видит лем партикулярны своі інтересы і заспокаят інтересы «сильных» меншын. Годны они жаліти над собом, а не занимати ся правдивыма проблемами вшыткых дискримінуваных меншын.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі